רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל פיקדון ל"מסתננים"

נוהל מס' 9.0.0004, מהדורה שלישית (7.11.2018)

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל העוסק בהפקדת פיקדון משכר עבודתם של מי שמוגדרים כ"מסתננים".

בהתאם לחוק עובדים זרים, מי שמעסיק "מסתנן" חייב להפקיד מדי חודש סכום בשיעור של 36% משכרו של ה"מסתנן", מתוכם 16% על ידי המעסיק ו-20% המנוכים ממשכורתו של העובד.

בנוהל המעודכן הוטמעו הוראות תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2018, שנכנסו לתוקף בראשית חודש נובמבר 2018. בין השאר נקבע כי במקרים של קטינים, נשים ובני שישים ומעלה, וכן אבות יחידנים המקיימים תנאים מסוימים, אנשים במצבים רפואיים מסוימים וקורבנות עבירות של החזקה בתנאי עבדות או סחר בבני אדם (כל אלה – רק אם נכנסו לישראל לפני כניסת התקנות לתוקף), יידרשו להפקיד 6% בלבד ממשכורתם (אך חלקו של המעסיק יישאר 16%) וכן יוכלו, בהגשת טופס, לבקש החזר חלקי של הפיקדון שהופקד עבורם.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה