תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), תש"ף-2020, הודעת ראשת בית הדין לעררים (24.3.2020) והודעת משרד המשפטים (7.4.2020)

ביום 20.3.2020 התקינה הממשלה תקנות שעות חירום, שבהתאם להן תוקן חוק הכניסה לישראל לתקופת תוקפן של התקנות, והוספו הוראות בדבר קיום דיון באמצעים טכנולוגיים ושלא בנוכחות הצדדים.

ביום 24.3.2020 פרסמה ראשת בית הדין לעררים הודעה לפיה בתקופת ההכרזה על מצב חירום, דיונים בבית הדין לעררים ודיונים בבית הדין לביקורת משמורת יוכלו להתקיים באמצעות היוועדות חזותית תוך שימוש בטכנולוגיות ZOOM או Teams, או באמצעות מכשיר טלפון.

בנוסף, ביום 7.4.2020 פרסם משרד המשפטים הודעה לפיה בשל מצב החירום ניתן לבצע בירורים בבית הדין לעררים באמצעות יישומון Whatsapp.