עתירה לבג"ץ – מתן הנחות בכרטיס רב-קו לילדי מבקשי מקלט

בג"ץ 1380/19 גברייסוס נ' שר התחבורה והבטיחות בדרכים (עתירה מיום 21.2.2019)

ארגון היא"ס ישראל, ארגון א.ס.ף ומשפחה של מבקשי מקלט מאריתריאה הגישו עתירה ציבורית לבג"ץ, בה התבקש להורות למשרד התחבורה לכלול ילדי מבקשי מקלט בהסדר ההנחות לנסיעה בתחבורה ציבורית באמצעות כרטיס רב-קו.

בהתאם לצו שפרסם שר התחבורה, ילדים, שהם תושבי ישראל, זכאים להנחה של 50% בעת הטענת כרטיסי רב-קו. הפרשנות שניתנת לצו זה על ידי רשויות המדינה היא כי "תושב ישראל" הוא רק מי שיש לו לכל הפחות תושבות ארעית לפרק זמן של שנה.

בעתירה נטען כי יש לפרש את המונח "תושב" בתקנה כחל גם על ילדי מקלט השוהים בישראל, וכי בהתאם, יש להעניק גם להם הנחה של 50% בטעינת כרטיסי רב-קו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה