עדכון נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג הנשואים לאזרחי ישראל

רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, נוהל מס' 5.2.0008, מהדורה עשירית (25.2.2018)
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום 25.2.2018 נוהל מתוקן בעניין הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה