עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

נוהל מס' 5.2.0012, נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל (מהדורה 7), עדכון מיום 16.1.2018

ביום 16.1.2018 פורסם נוסח מעודכן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוספה הוראה, לפיה הגשת בקשות על ידי "מסתננים" מאריתריאה וסודן לאחר יום 1.1.2018 לא תעכב את דרישת היציאה למדינה שלישית, וכי מי שייצא למדינה שלישית "בקשתו למקלט תעבור להמשך טיפול בהתאם".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה