סדרי דין מיוחדים בבית הדין לעררים בשל משבר נגיף הקורונה

תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית הדין לעררים), התש"ף-2020

שר המשפטים התקין ביום 19.3.2020 תקנות הקובעות את סדרי הדין בבית הדין לעררים במקרים בהם פרסם שר המשפטים הודעה על מצב חירום מיוחד.

בהתאם לתקנות בתקופה שבה הוכרז מצב חירום מיוחד יתקיימו דיונים בבית הדין רק בעררים דחופים ובבקשות דחופות לצווי ביניים או לצווים ארעיים. כמו כן נקבע בתקנות כי תקופת ההכרזה על מצב חירום לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, וכי אגרה שלא ניתן לשלמה באמצעים מקוונים, תשלומה יידחה עד תום תקופת ההודעה או עד למועד שקבע בית הדין.

ביום 22.3.2020 ראשת בית הדין פרסמה הודעה בדבר הוראות התקנות בתוספת הבהרה כי "דיונים שמועדם נפל על תקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים על מצב חירום מיוחד – בטלים אוטומטית. לא נדרשת הגשת בקשה לביטול הדיון או לקביעת התיק לדיון מחדש שכן לפי התקנות מועד חדש ייקבע עם סיום תקופת ההודעה".

בהבהרה שפורסמה ביום 1.4.2020 נכתב כי גם המועדים להגשת ערר נדחים בשל ההכרזה על מצב חירום.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה