נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין ילדים מבקשי מקלט 

UNHCR, Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child (May 2021)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות מעודכנות בעניין טיפול בילדים מבקשי מקלט לאור עקרון טובת הילד. 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה