משרד הפנים יעניק תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן

מזה שנים שמשרד הפנים אינו מכריע בבקשות מקלט של אזרחי סודן. בתחילה לא אפשרו לאזרחי סודן להגיש בקשות למקלט. מאז שנת 2013 מתאפשרת הגשת בקשות, אך עד היום משרד הפנים לא הכריע בבקשות המקלט של תושבי דרפור שבסודן, למעט בקשה אחת שהוכרעה ואושרה.

בעת האחרונה הוגשו עררים, שבהם בית הדין לעררים התבקש להורות למשרד הפנים להעניק תושבות ארעית (רישיון ישיבה מסוג א/5, המוענק למי שהוכר כפליט והמקנה את הזכות לעבוד וזכויות מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי) למי שבקשות המקלט שלהם לא הוכרעו. במספר הליכים בית הדין הורה למשרד הפנים לתת למבקשי מקלט כאלה רישיונות ישיבה מסוג ב/1 (רישיונות עבודה לא זכויות סוציאליות נלוות). לאחרונה בית הדין הורה במספר הליכים כאלה שאם בתוך חצי שנה לא תינתן הכרעה בבקשת המקלט, על משרד הפנים להעניק רישיונות ישיבה מסוג א/5.

במסגרת מספר ערעורים לבית המשפט המחוזי על החלטות בית הדין להורות על מתן רישיונות ישיבה מסוג ב/1 ולא א/5, משרד הפנים הודיע ביום 7.6.2017 שהוחלט לתת "מטעמים הומניטריים" רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 אזרחי סודן תושבי דרפור (בכלל זה נמסרה גם הודעה לבית המשפט לפיה יינתן מעמד כזה לאזרח סודן תושב הרי הנובה, שאינם בחבל דרפור, המיוצג על ידי היא"ס).

עוד נמסר במסגרת ההודעות לבית המשפט שמדובר "בשלב ראשון", וכי לאחר שבית המשפט העליון יכריע בערעור בעניין כליאת מבקשי מקלט עד ל"הסכמתם" להעברה לאוגנדה או רואנדה, "תיבחן המדיניות בהיבט הרחב והצעדים שיינקטו בהמשך".

בהודעות לבית המשפט לא נמסר מה הם הקריטריונים לפיהם יוחלט מי הם 200 האנשים מתוך כ-2,000 תושבי דרפור שבישראל שיקבלו רישיון ישיבה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה