מענה לבקשת חופש מידע בעניין בקשות מקלט

ביום 1.12.2021 התקבל מענה לבקשת לפי חוק חופש המידע שהוגשה על ידי היא"ס.

מתשובת רשות האוכלוסין וההגירה עולה שבשנת 2021 נערכו 502 ראיונות (לרבות ראיונות זיהוי) לאזרחי סודן, ונדחה מועד הראיונות של 51 אזרחי סודן שהוזמנו לראיונות. מבין מבקשי המקלט מסודן שרואיינו, איש לא הועבר לדיון בוועדה המייעצת או קיבל החלטה בעניינו.

עוד עולה מן התשובה שרואיינו 519 אזרחי אריתריאה, ובנוסף הרשות בחנה 2,420 תיקים לפי אמות המידה החדשות שנקבעו בפסיקה ביחס לאזרחי אריתריאה, מתוכם הומלץ לדחות בהליך מקוצר 1,485 תיקים, ומתוכם 1,047 תיקים נדחו עד כה על ידי מנכ"ל הרשות. כמו כן, 76 תיקים של אזרחי אריתריאה הועברו לדיון בוועדה המייעצת לענייני פליטים, 39 תיקים של אזרחי אריתריאה קיבלו המלצה חיובית על ידי הוועדה ו-16 אזרחי אריתריאה הוכרו כפליטים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה