חוק הכניסה לישראל – בית הדין לעררים

ביום 28.12.2017 אישרה וועדת הפנים בכנסת את תקנות בית הדין לעררים הנוגעות לאגרות ולסדרי הדין בבית הדין, כהוראות קבועות. עד כה, התקנות אושרו מפעם לפעם כהוראת שעה, לצורך המשך בחינתן בהמשך להערות הארגונים. לקראת הדיון בוועדה, נשלח מכתב מטעם היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים ביחס לסוגיות שעודן דורשות פתרון בהקשר לעבודת בית הדין, ובמהלך הדיון נמסרו נתונים מספריים מטעם בית הדין. כמו כן, משרד המשפטים מסר כי הוא הוציא הנחיה לפיה לבית הדין ישנה סמכות לנקוט בהליכי ביזיון על פסקי דינו וכי הם מקדמים חקיקה שתבהיר זאת; ומטעם בית הדין נמסר כי הוצאו הנחיות פנימיות לגבי החזרי אגרה.

בעניין קרוב: ביום 4.1.2018 הודיעה הלשכה המשפטית של משרד הפנים, המייצגת בבית הדין לעררים, על שביתת אזהרה בגין העומס המוטל על עובדיה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה