ועדת האו"ם לזכויות הילד – הערכת גיל של קטינים לא מלווים

UN Committee on the Rights of the Child, A.L. & J.A.B. v. Spain (31 May, 2019)

(ההחלטות ניתנו בספרדית. האמור להלן מבוסס על תרגום של European Council on Refugees and Exiles (ECRE)).

ועדת האו"ם לזכויות הילד דנה בעניינם של אזרח אלג'יר (A.L.) ואזרח קמרון (J.A.B.) שטענו בפני הרשויות בספרד כי הם קטינים.

A.L. נדרש לעבור הליך של הערכת גיל באמצעות תצלום רנטגן של שורש כף היד, שבעקבותיה הוסק כי הוא בן למעלה מ-19 שנים. בהמשך הוא הצליח להשיג מסמכים מזהים, שלימדו כי הוא קטין, אך לאחר שהוא הגישם לרשויות, הם לא זכו להתייחסות כלשהי.

J.A.B. הציג תעודת לידה, מסמכים קונסולריים ודרכון, שהעידו על זהותו, אך הרשויות סירבו להכיר במסמכים אלה, ודרשו ממנו לעבור בדיקה להערכת גיל. J.A.B. סירב לעבור את הבדיקה, ולכן הרשויות הרחיקו אותו ממתקן לקטינים שבו התגורר, ובהמשך הוציאו נגדו צו הרחקה.

הוועדה התייחסה להערה כללית מס' 6 של הוועדה לזכויות הילד, העוסקת בקטינים לא מלווים. בהתאם להערה כללית זו, הוועדה קבעה כי יש לבסס הערכת גיל של מי שטוענים כי הם קטינים על אמות מידה מדעיות, להביא בחשבון את עקרון טובת הילד, ובמקרים של חוסר ודאות – לאפשר לטוען לקטינוּת ליהנות מן הספק ולהתייחס אליו כאל קטין. הוועדה הוסיפה וקבעה כי שיש למנות ייצוג משפטי למי שעובר הליך של הערכת גיל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה