הממלכה המאוחדת – פסק דין הקובע הנחיות לבחינת בקשות של מבקשי מקלט הומואים מאלבניה

BF (Tirana – gay men) Albania [2019] UKUT 0093 (IAC) (26 March 2019)

טריבונל ההגירה הבריטי קבע, במסגרת ערעור שהגיש מבקש מקלט הומו מאלבניה, הנחיות בעניין בחינת בקשות מקלט של קבוצה זו, אשר החליפו את הנחיותיו הקודמות.

בהתאם לממצאי פסק הדין, הומואים המתגוררים באלבניה מחוץ לעיר הבירה, טירנה, חשופים לאלימות בגלל נטייתם המינית. לעומת זאת, נקבע שהומואים בטירנה אינם סובלים מחשש מבוסס לרדיפה. עוד נקבע שהשאלה האם בני משפחה של הומואים שעברו לטירנה מאזורים אחרים יוכלו לאתר אותם בטירנה ולפגוע בהם היא שאלה שיש להכריע בה בכל מקרה לגופו, בהתאם למוטיבציה של המשפחה ולמידת העוינות של המשפחה.

עוד נקבע בפסק הדין שהומואים עשויים להיתקל באפלייה בטירנה, במיוחד בתחומי התעסוקה והבריאות, אולם הפליה זו אינה עולה כדי רדיפה. נקבע כי העתקת מקום מגורים של הומואים אלבניים לטירנה ככלל לא תיחשב לבלתי סבירה, אולם יש לבחון בכל מקרה לגופו האם הדבר אפשרי, בין השאר תוך התחשבות בהשכלת מבקש המקלט, בריאותו והסיבה שבגינה נדרשת העתקת מקום המגורים.

בהתאם להנחיות הכלליות שנקבעו, הטריבונל בחן את עניינו של המערער, ודחה את הערעור לאחר שקבע שהמערער יכול להתגורר בטירנה ללא חשש לרדיפה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה