הליך הטיפול בבקשות להליך מדורג של "מסתננים"

החודש הסתבר כי מזה קרוב לשנה קיים מסמך שכותרתו "טיפול בבקשות להליך מדורג לבני זוג של מסתננים – סיכום והנחיות" מיום 10.8.2015 (לצפייה בקישור זה).

אף על פי שמדובר בהנחיה מינהלית כללית לגבי אופן הטיפול בבקשות מסוג מסוים, ולמרות החובה לפרסם את נהלי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה מעולם לא פרסמה את המסמך.

בהתאם לנוהל, כאשר אזרח ישראל ובן זוגו ה"מסתנן" מבקשים להסדיר את מעמדו של בן הזוג, אין לעמוד על דרישת המסמכים במלואה כתנאי לפתיחת הבקשה, ויש לקיים בדיקה של כנות הקשר. כמו כן נקבע בנוהל כי אם אין בידי ה"מסתנן" מסמכים כנדרש בנהלים העוסקים בהליך המדורג, יינתן לבן הזוג רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, לחצי שנה בכל פעם עד להמצאת המסמכים הנדרשים, ויימסר לו שלא ניתן להתחיל בהליך המדורג ללא הצגת מסמך מזהה.

עוד נקבע בנוהל כי ככל שה"מסתנן" יציג מסמך מזהה ניתן יהיה לתת לו רישיון ישיבה מסוג ב/1, אולם לא יינתן לו רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להצגת מלוא המסמכים הנדרשים לצורך התחלת ההליך המדורג.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה