בית המשפט העליון: תגובת המדינה בעתירה כנגד זימון קורבנות עינויים ל'חולות'

ביום 20.8.2017 הגישה המדינה תגובה לעתירת נגד זימונם של קורבנות עינויים למתקן 'חולות'. בתגובה, המדינה הודיעה כי היא בהליכים מתקדמים למינוי פסיכיאטר שיוכר להעריך חוות דעת נפשיות שיגישו אנשים במסגרת השימוע לפני זימון ל'חולות', ולקבוע האם יש בחוות הדעת כדי למנוע את זימונם. כמו כן, נמסר כי עד לאיוש התפקיד, מי שמציג חוות דעת כאמור לא יזומן ל'חולות'. במקביל, נמסר כי וועדת המנכ"לים למניעת סחר בבני אדם מקימה פיילוט לבחינת הצרכים של קורבנות עינויים (שאינם מזוהים כקורבנות סחר). לצד זאת, המדינה עמדה בעמדתה, לפיה העובדה שאדם עבר עינויים בדרכו לישראל, כאשר הוא אינו מוכר כקורבן סחר ועבדות וכאשר אין בידיו חוות דעת נפשית, אינה מחריגה אותו מזימון ל'חולות'. הדיון בעתירה קבוע ליום 13.9.2017.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה