בג"ץ 3163/18 סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה

האגודה לזכויות האזרח עתרה ביום 22.4.2018 לבג"ץ נגד רשות האוכלוסין וההגירה, בדרישה לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותי מרשם בכל לשכה של הרשות ברחבי הארץ, כפי שמתאפשר לכל תושב אחר, ולא רק בלשכה אחת ויחידה הנמצאת במזרח העיר.

בעתירה תואר המצב הקשה השורר בלשכה במזרח העיר – אין אפשרות מעשית לקבוע תור לקבלת שירות בלשכה, ואנשים נאלצים להמתין בחוץ במשך שעות ללא הצללה, מקומות ישיבה או מתקני מים. העומס מונע מתושבי מזרח העיר לקבל שירותים חיוניים: להצטייד בתוך זמן סביר בתעודות זהות בהגיעם לגיל 16, לקבל תעודה חדשה במקומה של תעודה בלויה או תעודה שאבדה, לקבל מסמך נסיעה לשם יציאה לחו"ל ולקבל שירותי מרשם אחרים.

בעתירה נטען כי התנהלותה של רשות האוכלוסין וההגירה פוגעת בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לשוויון ולכבוד. עוד נטען בעתירה כי התנהלות זו מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התשס"א-2000, האוסר על אפליה בשל מקום מגורים.