בית המשפט העליון – דיון בחוקתיות הוראת השעה המגבילה מתן מעמד לפלסטינים תושבי השטחים

בג"ץ 1777/22 עדאלה נ' שרת הפנים (דיון משודר מיום 1.12.2022, החלטה מיום 4.12.2022)

ביום 1.12.2022 התקיים דיון בבית המשפט העליון בתשע עתירות שהוגשו נגד חוקתיות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, המגביל את זכותם של פלסטינים תושבי השטחים לקבל מעמד בישראל, בין היתר מתוקף נישואין. הדיון שודר באתר הרשות השופטת.

ביום 4.12.2022 התקבלה החלטה המורה למשיבים להודיע בתוך 90 ימים את עמדתם בדבר הנכונות לערוך שינויים בארבעה עניינים בחוק – תיקון הגדרת "תושב" בסעיף 2 לחוק; הכללת בני זוג מאותו המין בהיתר לבני זוג הניתן לפי סעיף 4 לחוק; הרחבת האפשרות לקבלת רישיון לישיבת ארעי לפי סעיף 5 לחוק גם לנשים מעל גיל 40 ולמי ששהה בישראל כדין חמש שנים לפחות; והמכסה הקבועה בסעיף 7(ז) לחוק.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה