בית המשפט העליון בארה"ב – צמצום הוראות ההקפאה של צו הנשיא טראמפ להגבלת כניסה לארה"ב

Trump v. IRA & HIAS, 582 U.S.(2017)

בית המשפט העליון קיבל בהחלטת ביניים באופן חלקי את עמדת הממשל הפדראלי בבקשת ערעור שהגיש בעניין פסיקתם של בתי משפט פדראליים לערעורים בעניין הצו שהוציא הנשיא טראמפ ביום 6.3.2017.

הצו הנשיאותי קבע שבמשך 90 ימים, שבמהלכם תיעשה בחינה מקיפה יותר של המדיניות, תימנע כניסה לארה"ב של אנשים משש מדינות – איראן, לוב, סומליה, סודן, סוריה ותימן. כמו כן נקבע שלפרק זמן של 120 ימים תימנע ארה"ב מלקבל הכרעות בבקשות למעמד פליט ותימנע כניסה של פליטים בהליכי יישוב מחדש של פליטים, לצורך בחינה של הפרוצדורות הנוגעות לקבלת פליטים למדינה.

בסמוך לאחר הוצאת הצו הנשיאותי, קבעו בתי המשפט פדרליים בהוואי (במסגרת הליך שאותו יזמה היא"ס עם ארגון נוסף) ובמרילנד, שיש להשעות, במסגרת צווי ביניים, את יישומו של צו הנשיא, וזאת עד להכרעה בחוקיות וחוקתיות הצו הנשיאותי. ערעורים שהוגשו על החלטות הביניים נדחו על ידי שני בתי משפט פדרליים לערעורים. על החלטות אלה הממשל הפדראלי הגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע שישמע את הערעורים, ונתן, ברוב דעות, החלטת ביניים המצמצמת את צווי הביניים של בתי המשפט דלמטה. בית המשפט העליון קבע שעד להכרעה בחוקתיות הצו הנשיאותי, תותר כניסתם של אנשים, לרבות פליטים, משש המדינות האמורות, רק אם הוכיחו קשר מהימן עם אדם או ישות כלשהי בארה"ב.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה