בית המשפט המחוזי – עתירה נגד הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי מקלט

עת"מ (מרכז)  13586-09-22, הגוס ואח' נ' משרד הפנים ואח'

בהמשך לפנייתנו בעניין, ביום 6.9.2022 הגשנו, יחד עם שישה ארגונים נוספים ושמונה מבקשי מקלט, עתירה כנגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" (עותק העתירה ללא פרטי העותרים כאן).

ביום 29.9.2022 התקיים דיון בבקשת העותרים לצו ביניים שיעכב את תחילת הנוהל. בעקבות טענות ב"כ העותרים, עו"ד אלעד כהנא מארגון קו לעובד, עמד כב' השופט דרויאן-גמליאל על פגמים בגיבוש הנוהל, והציע למשיבים לשקול את השהיית כניסתו לתוקף של הנוהל. תשובת המשיבים נדרשת עד היום, 2.10.2022, בשעה 17:00.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה