עמ"נ (י-ם) 15002-04-17 גנימאת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2017)

במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את הפרקטיקה הנוהגת בבית הדין לעררים של קביעת ימי דיונים מרוכזים לעיון בחומר חסוי במעמד צד אחד.

בהתאם לפרקטיקה הרווחת בבית הדין לעררים נקבעים ימים מרוכזים לשמיעת נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי השב"כ במעמד צד אחד, ללא זימון העוררים ובאי כוחם ומבלי לאפשר לעוררים או לבאי כוחם להשמיע את דבריהם בפתח הדיון החסוי או בסיומו. במועד אחר מתקיים דיון במעמד הצדדים.

בית המשפט המחוזי קבע שראוי שכל אימת שנקבע דיון להצגת חומר חסוי במעמד צד אחד, בית הדין יקבע דיון במעמד הצדדים ויאפשר לעוררים או לבאי כוחם להשמיע את דבריהם, כמקובל בבית המשפט העליון ובבית המשפט לעניינים מינהליים.