בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

עמ"נ (ת"א) 7547-06-16 אמהציון נ' משרד הפנים (21.6.2016)

בית המשפט דחה בקשה לסעד זמני בעניין עיכוב התייצבותו של אזרח אריתריאה במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגיש על החלטת משרד הפנים להחזיקו במתקן.

המערער הוא איש דת בכיר שנרדף באריתריאה והגיש בקשה למקלט שטרם הוכרעה. הוא לא התייצב במתקן "חולות" אף על פי שבקשה לצו ביניים שהגיש במסגרת עררו נדחתה, וכך גם בקשת רשות ערעור שהגיש על החלטה זו.

בית המשפט ציין שנראה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים משום שהמערער עומד בקריטריונים לזימון למתקן. כמו כן נקבע כי לא ייגרם למערער נזק בלתי הפיך אם יוחזק במתקן עד להכרעה בערעור, וכי טענות המערער בדבר זכותו לחופש דת נענו על ידי בית הדין לעררים, שהורה למשרד הפנים לוודא "במידת האפשר ובאופן סביר" כי יוכל לקיים את עיקרי דתו.

בית המשפט ציין כי גם הימנעותו של המערער מלהתייצב במתקן "חולות" במשך חודשים ארוכים והצהרתו בבית הדין לעררים כי יימנע מלהתייצב בו גם אם בית הדין יורה לו לעשות כן, מהוות שיקול בהחלטה לדחות את הבקשה לצו ביניים.

  • בעקבות ערעור על פסק הדין שניתן לבסוף בבית הדין, בוטלה הוראת השהייה (עמ"נ 7547-06-16).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה