ערר 2643-16 ואח'

בית הדין לעררים בת"א הורה על צו ביניים מסוג צו-עשה, לפיו יינתן רישיון מסוג ב/1  לדרפורים שהגישו ערר בגין השיהוי בבחינת בקשותיהם למקלט.