מכתב אנשי עסקים, המתווה הכלכלי לסוגיית הפליטים (מאי 2018)

קבוצה של אנשי עסקים פנתה אל ראש הממשלה בבקשה לאמץ תכנית אסטרטגית מפורטת שגובשה לצורך ביזור ושילוב מבקשי מקלט ושיקום דרום תל-אביב.

התכנית מבוססת על שלושה עקרונות: ביזור מבקשי מקלט על ידי קליטתם ביישובים חזקים; עידוד העסקת מבקשי מקלט בענפים הסובלים ממחסור מובנה בכוח אדם; והסרת החסמים בפני פליטים המבקשים לשכור שירות ביישובים ברחבי הארץ.