בחודש אוקטובר 2018 פורסמה הודעה באתר רשות האוכלוסין וההגירה, לפיה הוחלט לבטל את מדיניות "ההגנה הזמנית" של אזרחי קונגו, ולדרוש את יציאתם מישראל עד יום 5.1.2019.

בעקבות ההחלטה הגישו בחודש דצמבר 2018 שורה של ארגוני זכויות פליטים עתירה מינהלית, שבה התבקש ביטול החלטת שר הפנים בטענה לפיה המצב הנוכחי בקונגו אינו יכול להצדיק ביטול של מדיניות זו.

ביום 7.3.2019 הוגשה לבית המשפט הודעת משרד הפנים, לפיה בעקבות עדכונים שהתקבלו על ידי גורמים מקצועיים במשרד החוץ הוחלט להשהות את ההחלטה בדבר הפסקת מדיניות ההגנה הקבוצתית "לפרק זמן מספק אשר יאפשר לתמונת הדברים ברד"ק [הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו] להתבהר". עוד צוין בהודעת משרד הפנים כי עד לקבלת החלטה אחרת יוארכו רישיונות הישיבה של אזרחי קונגו שבישראל.