נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת עדכנית בדבר מבקשי מקלט מאריתריאה

בעברית: עמדתה המעודכנת של נציבות האו"ם לפליטים לגבי בקשות למעמד פליט על בסיס השתמטות/עריקה משירות לאומי (כולל שירות צבאי) באריתריאה

ולגרסה באנגלית: UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת עתה לראשונה) מנתחת את המצב העדכני באריתריאה (כולל התייחסות לדו"ח הבריטי, הדני, השוויצרי) וכן מדגימה בפירוט את האופן שבו יש לנתח את הבקשות בהקשר של עריקים/משתמטים משירות לאומי/צבאי. הנציבות מבהירה שאנשים שערקו/השתמטו משירות לאומי או צבאי עודם צפויים לסיכון של מעצר שרירותי בתנאים בלתי אנושיים ויש לבחון בזהירות את בקשותיהם למקלט, לרבות על בסיס עמדתם הפוליטית (המיוחסת)

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה