דו"ח דחייה לדורות – הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

ERITREPORT

"דחייה לדורות", דו"ח משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים והיא"ס ישראל, אודות  הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בידי רשות האוכלוסין.  הדו"ח זה עוסק בטיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה, אשר מהווים את הרוב המכריע של אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל. הדו"ח מראה כיצד מוכוונת מערכת המקלט בישראל לדחיית בקשות מקלט של אריתראים ולא לבחינתן בכנות, ועומד על הכשלים אשר מבהירים כיצד מבקשי מקלט מאריתריאה, ששיעור ההכרה בהם כפליטים באירופה עומד על 81%, אינם מוכרים כמעט בכלל כפליטים בישראל (בה שיעור ההכרה עומד על פחות מחצי אחוז).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה