בית הדין לצדק של האיחוד האירופי – הדין החל על בקשות מקלט המבוססות על אלימות במשפחה

Case C‑621/21 Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Women who are victims of domestic violence), 16 January 2024 בית הדין לצדק של האיחוד האירופי התייחס לדין החל בעניין בקשות מקלט המבוססות על אלימות במשפחה. WS היא אישה טורקית ממוצא כורדי. בבקשתה למקלט, שנבחנה על ידי הרשויות בבולגריה, היא טענה כי נכפו עליה נישואים בגיל 16, […]

בית המשפט העליון בבריטניה – איסור גירוש לרואנדה

R (on the application of AAA (Syria) and others) v Secretary of State for the Home Department [2023] UKSC 42, 15 November 2023 בית המשפט העליון בבריטניה קבע שהממשלה אינה רשאית לגרש מבקשי מקלט לרואנדה על פי הסכם שנחתם בין שתי המדינות. הערעור עסק בקבוצת מבקשי מקלט בבריטניה מסוריה, וייטנאם, אירן, סודן ועירק שנמסר להם כי בקשותיהם […]

הממלכה המאוחדת – בית הדין לערעורים – פסילת הסכמם עם רואנדה כמדינה שלישית בטוחה

AAA (Syria) v. The Secretary of State fir the Home Department, [2023] EWCA Civ 745 בשנת 2022 הממשלה חתמה עם ממשלת רואנדה על הסכם לפיו רואנדה תיחשב ל"מדינה שלישית בטוחה", שאליה ניתן לגרש מבקשי מקלט. במסגרת ערעור שבו נדונה חוקיות ההסכם, דעת הרוב בבית המשפט לערעורים קבעה שבמערכת המקלט של רואנדה מתקיימים ליקויים המבססים חשש […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדת הנציבות בנוגע להחזרה לאוקראינה

UNHCR, Position on Returns to Ukraine, March 2022 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את עמדתה בנוגע להחזרת אזרחי אוקראינה למדינתם. בין היתר הנציבות קראה למדינות לאפשר לאזרחי אוקראינה גישה לטריטוריות שלהן, לשקול מתן הגנה זמנית לאזרחי המדינה, להסיר את אוקראינה מרשימות "המדינות הבטוחות", ולהימנע מגירוש לאוקראינה, ובכלל זה של אנשים שבקשות המקלט שלהם נדחו בעבר.

בית הדין האירופי לצדק – איסור פלילי על סיוע להגשת בקשות מקלט מנוגד לדין האירופי

Case C-821/19 Commission v. Hungary (16 November 2021) בית הדין האירופי לצדק קיבל את עמדת הנציבות האירופית, בהליך שהגישה נגד הונגריה, וקבע כי האיסור הפלילי שקבעה הונגריה נגד סיוע בהגשת בקשות מקלט מנוגד לדין האירופי. בית הדין קבע, בין היתר, שהחוק, המטיל סנקציה פלילית על מי שסייע בהגשת בקשת מקלט על ידי מי שאינו זכאי […]

בית הדין האירופאי לזכויות אדם: קבלת תביעה נגד אלימות משטרתית נגד להט"בים

AGHDGOMELASHVILI AND JAPARIDZE v. GEORGIA (8.10.2020) בית הדין האירופאי לזכויות אדם דן בתביעה שהוגשה בשנת 2010 על ידי שני חברים בארגון Inclusive Foundation בטיביליסי, ארגון המקדם זכויות להט"ב בגיאורגיה. השניים עתרו לבית הדין כנגד האלימות המשטרתית החמורה שהופנתה כלפיהם במהלך פשיטה של המשטרה על משרדי הארגון. בעתירתם טענו הפעילים בארגון כי היו חשופים לאלימות פיזית […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס להחזרת מבקשי מקלט ללוב כמדינה שלישית בטוחה

UNHCR, Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea (September 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה נייר עמדה מעודכן, בו היא מפרטת את הנימוקים לכך שלא ניתן לראות בלוב "מדינה שלישית בטוחה" לצורך החזרת או העברת מבקשי מקלט, […]

דו"ח בעניין ילדי מהגרים באיחוד האירופי

Save the Children, Protection Beyond Reach: State of play of refugee and migrant children's rights in Europe (September 2, 2020) ארגון Save the Children פרסם דו"ח הבוחן שינויים שחלו באיחוד האירופי ובמדינות החברות באיחוד האירופי, המשפיעים על זכויות ילדי מהגרים, והמציע שורה של המלצות בנושאים הנוגעים לכניסה לאירופה, הגנה בגבולות אירופה, מעצר, גישה למקלט ותושבות, […]

ארה"ב – בית המשפט העליון – אישור חקיקה המצמצמת הליכי ביקורת שיפוטית על דחיית בקשות מקלט בגבול

Department of Homeland Security v. Thuraissigiam, 591 U.S. (June 25, 2020) בית המשפט העליון של ארה"ב ביטל, ברוב של שבעה שופטים נגד שתי שופטות, פסק דין של בית המשפט הפדרלי לערעורים, שקבע כי חקיקה, המצמצמת את סמכות בתי המשפט הפדרליים לקיים ביקורת שיפוטית בעניין החלטות לדחות בגבול בקשות מקלט, אינה חוקתית. חמישה מבין שופטי הרוב […]

ארה"ב – בית המשפט העליון – פסילת ההחלטה לבטל את תכנית DACA

Department of Homeland Security v. Regents of the University of California, 591 U.S. (June 18, 2020) בית המשפט העליון של ארה"ב פסל את החלטת הנשיא טראמפ לבטל את תכנית DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), שמגנה על כ-700,000 אזרחים זרים שגדלו בארה"ב מפני גירוש. בהתאם לתכנית DACA משנת 2012, אזרחים זרים חסרי מעמד ששוהים בארה"ב […]

מאמר על פסיקה ישראלית בעניין מהגרים אפריקאים בישראל בהקשר משווה ובהקשר בינלאומי

Rivka Weill & Tally Kritzman-Amir, Between Institutional Survival and Human Rights Protection: Adjudicating Landmark Cases of African Undocumented Entrants in Israel in a Comparative and International Context, 41 University of Pennsylvania Journal of International Law 43 (2019)

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על התנכלות למגיני זכויות אדם מאריתריאה

Amnesty International, Eritrea: Repression without Borders, Threats to Human Rights Defenders Abroad (June 2019) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח בעניין מגיני זכויות אדם מאריתריאה החיים מחוץ למדינה. מן הדו"ח עולה פרקטיקה של הטרדה ואיומים כלפי מגיני זכויות אדם. הדו"ח מתאר גם את התנאים באריתריאה, ובהם השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן ופגיעת הרשויות בחופש הביטוי.

ארה"ב – דו"ח מחלקת המדינה על חופש דת

US State Department, 2018 Report on International Religious Freedom (June 2019) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי על חופש דת. הדו"ח סוקר את המצב בתחום זה במדינות העולם, וניתן לעשות בו שימוש לצורך בדיקת התנאים במדינות מוצאם של מבקשי מקלט לתמיכה בבקשות מקלט המבוססות על רדיפה על רקע דת.

ועדת האו"ם לזכויות הילד – הערכת גיל של קטינים לא מלווים

UN Committee on the Rights of the Child, A.L. & J.A.B. v. Spain (31 May, 2019) (ההחלטות ניתנו בספרדית. האמור להלן מבוסס על תרגום של European Council on Refugees and Exiles (ECRE)). ועדת האו"ם לזכויות הילד דנה בעניינם של אזרח אלג'יר (A.L.) ואזרח קמרון (J.A.B.) שטענו בפני הרשויות בספרד כי הם קטינים. A.L. נדרש לעבור […]

נציבות האו"ם לפליטים – גרסה חדשה של ספר העזר

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה גרסה מעודכנת של ספר העזר בעניין הליכים וקריטריונים לבחינת בקשות מקלט בהתאם לאמנה בדבר מעמדם של […]

הממלכה המאוחדת – פסק דין הקובע הנחיות לבחינת בקשות של מבקשי מקלט הומואים מאלבניה

BF (Tirana – gay men) Albania [2019] UKUT 0093 (IAC) (26 March 2019) טריבונל ההגירה הבריטי קבע, במסגרת ערעור שהגיש מבקש מקלט הומו מאלבניה, הנחיות בעניין בחינת בקשות מקלט של קבוצה זו, אשר החליפו את הנחיותיו הקודמות. בהתאם לממצאי פסק הדין, הומואים המתגוררים באלבניה מחוץ לעיר הבירה, טירנה, חשופים לאלימות בגלל נטייתם המינית. לעומת זאת, […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין חובות כלפי מבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה

UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בדבר השיקולים המשפטיים הנוגעים למבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה. בין השאר נכתב בהנחיות שבהתאם לדין הבינלאומי, עקרון אי-ההחזרה (non-refoulement) חל גם באזורים אלה. כמו כן צוין ש"אזורים […]

עמדת קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון

United Nation Security Council, Letter dated 10 January 2019 from the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005) addressed to the President of the Security Council קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם פירטה במכתב מיום 10.1.2019 את המצב הנוכחי במדינה. קבוצת המומחים ציינה שלמרות יוזמות השלום […]

COI – סודן

משרד הפנים בממלכה המאוחדת פרסם שני דו"חות חדשים הרלוונטיים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן: UK Home Office, Country Policy and Information Note Sudan: Opposition to the government, including sur place activity (version 2.0), November 2018 UK Home Office, Report of a fact-finding mission to Khartoum, Sudan Conducted between 10 and 17 August 2018, November […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – שלילת דרכונים על ידי רוסיה

Alpeyeva and Dzhalagoniya v. Russia, application nos. 7549/09 & 33330/11 (12 June, 2018) בתקופה שלאחר התפרקות ברית המועצות, רוסיה קיימה הליכים פגומים של הקניית אזרחות, שבעקבותיהם, רבים ממי שהוכרו כאזרחי רוסיה וקיבלו דרכונים רוסיים, לא תועדו כאזרחים במרשם האוכלוסין במדינה. בהמשך, לאחר כניסתו לתוקף של חוק אזרחות חדש בשנת 2002, נשללו דרכוניהם הרוסיים של עשרות […]

ארה"ב – בית המשפט העליון – חוקתיות הגבלת כניסה ממדינות מסוימות

Trump v. Hawaii, 585 U.S. _____ (2018) בית המשפט העליון של ארה"ב אישר בדעת רוב של 5 שופטים אל מול 4 שופטים בדעת מיעוט, את המגבלות שקבע ממשל טראמפ על כניסת אזרחי מדינות מסוימות לארה"ב. במוקד פסק הדין עומד צו של הנשיא טראמפ, שלפיו נקבע כי אזרחי איראן, לוב, צפון קוריאה, סוריה, ונצואלה, סומליה ותימן […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות

UNHCR, Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries (April 2018) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות. בעמדה מפורטים, בין היתר, התנאים להסכמים בינלאומיים בדבר העברת מבקשי […]

משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה: קובץ פסיקה בעניין היבטים ראייתיים של סחר בבני אדם

UNODC, Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases (2017) משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה פרסם קובץ פסקי דין ממספר מדינות, העוסקים בנושאים ראייתיים בעבירות של סחר בבני אדם.

האו"ם: קבוצת מומחים קוראת לישראל להימנע מגירוש מבקשי מקלט למדינות שלישיות

Israel: UN experts urge immediate halt of plans to deport Eritrean and Sudanese nationals (1 March 2018) קבוצת מומחים באו"ם פרסמה הצהרה משותפת, בה היא עומדת על כך שכוונת ישראל לגרש מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה למדינות שלישיות מהווה הפרה של דיני זכויות האדם ושל דיני הפליטים במשפט הבינלאומי, וקראה לישראל להשעות מדיניות זו.

בית הדין לצדק של האיחוד האירופי – הסתמכות על בדיקות פסיכולוגיות לאימות נטייתו המינית של מבקש מקלט

F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Case C-473/16, Court of Justice of the European Union (25 January 2018) בית הדין לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדינות אינן רשאיות להסתמך על בדיקות פסיכולוגיות לצורך אימות נטייתו המינית של מבקש מקלט. החלטת בית הדין עסקה באזרח ניגריה שביקש מקלט בהונגריה וטען שנרדף במדינת מוצאו על רקע נטייתו […]

נציבות האו"ם לפליטים – נתונים בדבר שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן במדינות האיחוד האירופי. הנתונים כוללים את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט אלה כפליטים ואת שיעורי ההכרה בהם כמי שזכאים להגנה משלימה מתחילת שנת 2014 ועד הרבעון השלישי של שנת 2017. מן הפרסום עולה שבתקופה זו שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט אריתריאים כפליטים עמד על 63% […]

נציבות האו"ם לפליטים – תחולת אמנת הפליטים על פלסטינים

UNHCR, Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש דצמבר 2017 הנחיות לגבי פרשנות סעיף 1D לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, המתייחס למעמדם של פליטים הזוכים להגנה וסיוע של סוכנות אחרת של האו"ם (בפועל – פלסטינים תחת המנדט של […]

הערות כלליות משותפות לוועדת האו"ם לזכויות הילד והוועדה להגנה על זכויות מהגרים ובני משפחותיהם

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Convention on the Rights of the Child, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee […]

דו"ח נציבות זכויות האדם של האו"ם על זכויות מהגרים בגבולות אירופה

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders  נציבות זכויות האדם של האו"ם פרסמה דו"ח המתעד את ממצאיהן של משלחות מטעמה, שבחנו את מצבם של מהגרים בבולגריה, צרפת, יוון, איטליה, יוגוסלביה לשעבר ומקדוניה.

בית הדין האירופי לזכויות אדם – איסור גירוש של מי שחצה את הגבול ללא הליכים מתאימים

N.D. and N.T. v. Spain (application nos. 8675/15 and 8697/15), 3 October 2017 בית הדין האירופי לזכויות אדם דן בתלונתם של אזרח מאלי ואזרח חוף השנהב, שחצו את גדר הגבול בין מרוקו לספרד בחודש אוגוסט 2014 והוחזרו באופן מיידי למרוקו. זאת מבלי שנבחנה זהותם ומבלי שניתנה להם הזדמנות לבקש מקלט ולקבל גישה לעורכי דין, מתרגמים […]

בריטניה – בית המשפט לערעורים – לא ניתן לכפות על אדם לתת "הסכמה" לגירוש באמצעות מעצר

Secretary of State for the Home Department v. JM (Zimbabwe), 25 October 2017, [2017] EWCA Civ 1669 המשיב הוא אזרח זימבבואה, שהגיע לבריטניה כקטין כדי לקבל טיפול ב-HIV, והוא מתנגד לגירושו למדינה זו מאותו הטעם. בהתאם למדיניות זימבבואה, שגרירות זימבבואה אינה מנפיקה מסמכי נסיעה למי שאינם מצהירים כי הם רוצים לחזור למדינה. המשיב נדרש על ידי […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם: דנמרק הפרה את האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות בדחיית בקשת מקלט של אזרח עיראק

UN Human Rights Committee, M.S. v. Denmark, Communication no. 2601/2015 (4 September, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם דנה בעניינו של אזרח עיראק, שהגיע לדנמרק בשנת 2012 והגיש בקשת מקלט בהתבסס על הטענה כי הוא יירדף בשל התחמקות מגיוס לצבא. הרשויות בדנמרק דחו את הבקשה על יסוד הטענה לפיה מבקש המקלט הצליח להתגורר בבגדד במשך […]

בית המשפט לערעורים בארה"ב: מגבלות ההגירה של הנשיא טראמפ

Hawaii v. Trump, No. 17-16426 (9th Cir. 2017) בית המשפט לערעורים בארה"ב עסק בפרשנות המונח "קשרים אמינים" (bona fide relashionship), אשר מחריג פליטים עם קשרים מסוג זה לגורמים בארה"ב, ממגבלות ההגירה שהטיל טראמפ כנגד כניסתם פליטים למדינה. בית המשפט קיבל את עמדת העותרים, אליהם צורפה בקשת אמיקוס מטעם היא"ס, וקבע כי קשרים אלה יכללו גם […]

נציבות האו"ם לפליטים: תרגום מעודכן לספר העזר

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה תרגום עדכני לספר העזר "מדריך וקווים מנחים להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט". ספר העזר מהווה כלי מרכזי לפרשנות אמנת הפליטים, והתרגום העדכני כולל עתה גם: –          קווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie ; –          וקווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 12: בקשות למעמד פליט הקשורות במצבים של סכסוך חמוש.

הטריבונל העליון לענייני הגירה בבריטניה – איסור על החזרה ללוב

ZMM (Article 15(c)) Libya CG [2017] UKUT 263 (IAC) (28 June, 2017) הטריבונל העליון לענייני הגירה בבריטניה נתן פסק דין מנחה הקובע שהמצב הנוכחי בלוב הוא כזה שבגינו אין להחזיר אנשים למדינה זו כלל. הטריבונל בחן דו"חות מקיפים על המצב הפוליטי, הכלכלי וההומניטארי בלוב. הוא עמד על כך שבלוב קיימות שלוש ממשלות מתחרות בנוסף למספר […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – דחיית עתירה של אזרח אריתריאה מטעמים של חוסר אמינות

M.O. v. Switzerland, Application no. 41282/16 (20 June, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם דחה, מטעם של העדר אמינות, עתירה שהגישה אזרח אריתריאה נגד שוויץ. העותר טען שהוא ערק מן הצבא האריתראי, הוחזק תקופה מסוימת במעצר, ולאחר מכן נמלט מן המדינה באופן בלתי חוקי. בית הדין קבע שקיימת הפרה נרחבת של זכויות אדם באריתריאה, אך […]

בית המשפט העליון בארה"ב – צמצום הוראות ההקפאה של צו הנשיא טראמפ להגבלת כניסה לארה"ב

Trump v. IRA & HIAS, 582 U.S.(2017) בית המשפט העליון קיבל בהחלטת ביניים באופן חלקי את עמדת הממשל הפדראלי בבקשת ערעור שהגיש בעניין פסיקתם של בתי משפט פדראליים לערעורים בעניין הצו שהוציא הנשיא טראמפ ביום 6.3.2017. הצו הנשיאותי קבע שבמשך 90 ימים, שבמהלכם תיעשה בחינה מקיפה יותר של המדיניות, תימנע כניסה לארה"ב של אנשים משש […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החלטה בעניין מבקשת מקלט טרנסג'נדרית אזרחית מלזיה

M.Z.B.M. v. Denmark, Communication no. 2593/15 (3 April, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם דחתה תלונה של אזרחית מלזיה, שטענה שגירושה מדנמרק למלזיה יעמיד אותה בסכנה בשל היותה טרנסג'נדרית. המבקשת נולדה כגבר, אבל מחשיבה את עצמה להינדית. היא החלה ליטול הורמונים ועברה ניתוח לשינוי מין בתאילנד. לאחר שנעצרה מספר פעמים בין השנים 2001-2010, ועברה במעצר […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החלטה בעניין הפרת זכויותיה של מבקשת מקלט איראנית וילדיה על ידי דנמרק

Rezaifar v. Denmark, Communication no. 2512/2014 (10 April, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם קיבלה תלונה של אזרחית איראן, וקבעה שהחזרתה והחזרת ילדיה מדנמרק לאיטליה תהווה הפרה של זכויותיהם שלפי האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. המבקשת עזבה את איראן יחד עם בעלה וילדיה בשל פעילות פוליטית של הבעל. המשפחה קיבלה מקלט באיטליה. באיטליה המבקשת וילדיה […]

בריטניה – בית הדין לערעורים – פסק דין בעניין מבקש מקלט הומו מאלבניה

LC (Albania) v. Secretary of State for the Home Department, [2017] EWCA Civ 351 (9 May, 2017) בית המשפט לערעורים בבריטניה פסק בערעור של מבקש מקלט מאלבניה, שבקשתו למקלט על רקע נטייתו המינית נדחתה בנימוק של העדר אמינות ובנימוק, לפיו יוכל לחיות באלבניה כהומו. בערכאות הקודמות נפסק, בין השאר, שאם המערער יוחזר לאלבניה הוא יחיה […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – החזקת מבקשי מקלט בנמל תעופה

Z.A & others v. Russia, application no. 61411/15 (28 March, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע שרוסיה הפרה את סעיפים 3 ו-5(1) לאמנה האירופית לזכויות אדם בהחזיקה ארבעה מבקשי מקלט באזור המעבר של נמל תעופה במוסקבה. מבקשי המקלט, אזרחי עיראק, סוריה, סומליה והרשות הפלסטינית, הוחזקו באזור המעבר בנמל התעופה תקופות שנעו בין שלושה חודשים […]

Overseas Development Institute (ODI), Journey on Hold: How Policy Influences the Migration Decisions of Eritreans in Ethiopia (February 2017)

דו"ח חדש הבוחן את תהליכי קבלת ההחלטות של מבקשי מקלט אריתריאים באתיופיה, את השיקולים הנוגעים להישארות באתיופיה או עזיבתה לצורך חיפוש מקלט במדינות אחרות, ואת הבעיות בקבלת מקלט באתיופיה הגורמות למבקשי מקלט לעבור למדינות אחרות. בשולי הדו"ח מצוטט מבקש מקלט המסביר ששקל להגיע לישראל, אך מסביר שישראל סגרה את גבולותיה ולכן אירופה נותרה האופציה היחידה […]

European Court of Human Rights, S.K. v. Russia, Application no. 52722/15 (14 February 2017)

בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק שמעצרו וגירושו הצפוי של אזרח סוריה תושב חאלב מהווים פגיעה בזכות לחיים, בזכות שלא להיות נתון להתעללות ובזכות לחירות, המחייבות את רוסיה מכוח האמנה האירופית לזכויות אדם, וזאת נוכח המצב ההומניטרי והביטחוני בסוריה.

Kenya National Commission on Human Rights v. Attorney General, Petition No. 227 of 2016 (9 February 2017)

בית המשפט העליון בקניה ביטל את החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים דאאב, אחד ממחנות הפליטים הגדולים ביותר בעולם, שבו חיים למעלה מ-250,000 פליטים. החלטת הממשלה לסגור את מחנה הפליטים התבססה על טענות לפיהן המחנה שימש בסיס להתקפות טרור נגד קניה. ארגוני זכויות האדם, שהגישו את העתירה נגד סגירת המחנה, טענו שסגירת המחנה מביאה לגירוש […]

Amnesty International Report 2016/17: The State of the World’s Human Rights (21 February 2017)

כמדי שנה, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח מפורט אודות מצב זכויות האדם בעולם לפי חלוקה למדינות. מומלץ לעשות שימוש בדו"ח לצורך מחקר התנאים במדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI) בעת הטיפול בבקשות מקלט ובהליכים משפטיים אחרים של פליטים ומבקשי מקלט.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים ביחס לדרישה ממבקשי מקלט ופליטים להשיג מסמכים מרשויות מדינות המוצא שלהם, פברואר 2017

[בעברית ובאנגלית] נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש פברואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה לפיה אין לדרוש ממבקשי מקלט לפנות לרשויות מדינותיהם כדי להשיג מסמכים.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע למעצר ומהגרים בהקשרים של הגירה, ינואר 2017

(באנגלית ובעברית) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש ינואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה, הנסמכת על הוראות הדין הבינלאומי, לפיה, בין השאר, בכל עניין הנוגע לילדים השיקול הראשון במעלה יהיה טובת הילד; ילדים שהופרדו מהוריהם אינם צריכים להיות במעצר אלא במסגרות טיפוליות הולמות; לא ניתן להצדיק מעצר על בסיס מעמד של הילד או הוריו; ויש לבחון […]

UNHCR, Bureau of Europe, Desperate Journeys: Refugees and Migrants Entering and Crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkan Routes

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח על מגמות הנוגעות לנתיבי כניסה של מבקשי מקלט לאירופה בשנת 2016. הדו"ח עוסק, בין השאר, בירידה המשמעותית בכניסת מבקשי מקלט לאירופה דרך הים בהשוואה לשנת 2015, ובנתיבים היבשתיים לכניסת מבקשי מקלט ליבשת.

נייר עבודה בנושא בריאות הנפש מהגרים במעצר

Global Detention Project, Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention: Global Detention Project, Working Paper No. 19 (December 14, 2016) Global Detention Project פרסם נייר עבודה על בריאות הנפש של מהגרים במעצר. נייר העמדה מסביר את הנזקים הנפשיים שגורם מעצר, מתייחס לספרות המקצועית בעניין זה ולניסיונם של הכותבים במתקני מעצר באוסטרליה, ומציג מודל […]

בריטניה – הטריבונל העליון לענייני הגירה – הכרה בנפגעות אלימות במשפחה כקבוצה חברתית מסוימת

DD (Albania) v SSHD (December 12, 2016) הטריבונל העליון לענייני הגירה הפך את קביעות הערכאה הראשונה של הטריבונל בעניין משמעויות היותה של המערערת נפגעת אלימות במשפחה במסגרת הליך בקשתה למקלט. המערערת, אזרחית אלבניה, סבלה מאלימות קשה מידי בעלה, עד שהחליטה לעזוב את המדינה, להימלט לבריטניה ולבקש בה מקלט. טריבונל ההגירה בערכאה הראשונה קבע שהאלימות שממנה […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין טענות מקלט במצבים של סכסוך מזוין או אלימות

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין טיפול בבקשות מקלט של מי שנמלטו […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – הפרת האמנה האירופית לזכויות אדם בשל משך מעצרם ותנאי מעצרם של מבקשי מקלט קטינים

Elmi and Abubakar v. Malta (nos. 25794/13 and 28151/13) [Articles 3 and 5], 22 November 2016 בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק בעתירתם של שני ילדים, אזרחי סומליה, שנעצרו עם הגעתם למלטה לצורך ביצוע הערכת גיל, אך גם לאחר שנמצא כי הם קטינים הוסיפו להיות מוחזקים מספר חודשים נוספים במהלך בחינת בקשתם למקלט. בית הדין קבע שנוכח […]

בית הדין להגירה באנגליה – פסק דין מנחה בעניין בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

MST and Others (national service – risk categories) Eritrea (CG) [2016] UKUT 443 (11 October, 2016) הערכאה הגבוהה של בית הדין להגירה באנגליה נתנה פסק דין מנחה, שבו נקבע כי קביעותיה בפסיקה קודמת בדבר הסכנה הנשקפת לאזרחי אריתריאה בגיל גיוס כפוי שיצאו מן המדינה נותרו ברובן ללא שינוי. בית הדין בחן במסגרת פסק דינו מקורות מידע […]

אנגליה – הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לרדיפה על רקע דת

Country policy and information note: religious groups, Eritrea, version 2.0e, October 2016 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על רדיפה על רקע דת. בין השאר נקבע, שחופש הפולחן של מי שחבר באחת מארבע הדתות ה"רשומות" אינו נפגע, וככלל הוא אינו נרדף. יחד עם זאת, גם מי שחבר באחת […]

אנגליה –הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לשירות לאומי ויציאה שלא כדין

Country policy and information note: national service and illegal exit, Eritrea, version 4.0e, October 2016 בעקבות פסק דינו הנ"ל של בית הדין להגירה באנגליה, שדחה את עמדת משרד הפנים בעניין הקריטריונים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, משרד הפנים הסיר מאתר האינטרנט שלו את הנחיותיו הקודמות בעניין, מחודש אוגוסט 2016, ופרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות […]

אנגליה – ביטול העברת מבקשי מקלט להונגריה

Ibragim & Abasi v. SSHD [2016] EWHC 2048 (Admin) (5 August, 2016) בית המשפט (High Court) הורה למשרד הפנים להימנע מגירוש מבקשי מקלט להונגריה. העותרים, אזרחי איראן, עברו לפני כניסתם לאנגליה בהונגריה, ולכן, בהתאם לתקנת דאבלין III, הוחלט להחזירם למדינה זו. בית המשפט קבע כי בהתאם לדיווחים אודות מערכת המקלט בהונגריה, ספק אם העותרים יוכלו […]

נציבות האו"ם לפליטים – מסמך בעניין הסכם האיחוד האירופי עם טורקיה להחזרת מבקשי מקלט

UNHCR: Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey (23 March 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה מסמך ביחס לעקרונות המשפטיים הנוגעים להחזרת מבקשי מקלט מיוון לטורקיה במסגרת ההסכם בין האיחוד האירופי לטורקיה. המסמך מנתח את המושגים "מדינת מקלט ראשונה" ו"מדינה שלישית בטוחה" בדין הבינלאומי ובדין האירופי, תוך התייחסות לסוגיות המהותיות […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – חובת הרשויות להתייחס גם לטעמים שבידיעתה ושמבקש המקלט אינו מבקש לבסס עליהם את בקשתו למקלט

F.G. v. Sweden (no. 43611/11) 23 March 2016, Grand Chamber העותר, אזרח איראן, הגיש בקשה למקלט בשוודיה בטענה כי נשקפת לו סכנה באיראן בשל פעילות פוליטית. העותר אף המיר את דתו מאסלאם לנצרות לאחר שהגיע לשוודיה, אך בראיון המקלט שלו מסר שאינו מבקש לבסס את בקשתו למקלט על המרת דתו. בית הדין האירופי לזכויות אדם […]