הודעות רשות האוכלוסין וההגירה בעקבות המצב הביטחוני

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מספר הודעות: הארכת אשרות שהייה, 8.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על הארכת כל רישיונות הישיבה בישראל עד יום 9.11.2023. אי-אכיפה במוסדות מסוגים מסוימים, 10.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה שלא תתבצע אכיפה של איסור העסקת עובדים ללא רישיונות עבודה בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים עד יום 11.11.2023. […]

בית המשפט המחוזי – מדיניות משרד הפנים בעניין הרחקת אזרחי אתיופיה

עמ"נ (ת"א) 1003-10-22 וקרגה נ' משרד הפנים (התייחסות מטעם המשיב מיום 13.6.2023) משרד הפנים הודיע לבית המשפט המחוזי כי הוחלט להשאיר על כנה את המדיניות לפיה אזרחי אתיופיה ממוצא טיגריי שפנו בבקשה לקבלת מקלט או בבקשה לפתוח מחדש את בקשתם למקלט יקבלו רישיונות לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל עד לסיום הטיפול בעניינם. לצד זאת […]

בית הדין לעררים – אי בחינת בקשות המקלט של אזרחי רוסיה

ערר (ת"א) 1177-21 פלונית נ' משרד הפנים (19.6.2023) בית הדין לעררים מחק שלושה עררים שנדונו במאוחד בעניין אזרחי רוסיה, שבקשותיהם למקלט נדחו במסלול המהיר על בסיס חוות דעת של משרד החוץ משנת 2019. בית הדין עמד על כך שבדיון שהתקיים בעררים בחודש יוני 2022, נמסר שבעקבות פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הייעוץ המשפטי לממשלה מקיים […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה בנוגע להחזרה לסודן

UNHCR Position on Returns to Sudan, May 2023 נוסח העמדה בעברית נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את עמדתה בעניין החזרה לסודן. במסמך מוסבר, בין היתר, כי אזרחי סודן הנמלטים בשל הקונפליקט במדינה ואזרחי סודן המצויים מחוץ למדינתם, זקוקים בסבירות גבוהה להגנה בינלאומית, וכי לא עומדות בפניהם אפשרויות למציאת הגנה באמצעות מעבר למקומות מגורים אחרים במדינה. הנציבות […]

זימון מבקשי מקלט מקונגו לראיונות מקלט

ביום 9.11.2022 פנו המוקד לפליטים ולמהגרים והיא"ס ישראל אל משרד הפנים בעניין זימון לראיונות מקלט של אזרחי קונגו, שמדיניות ההגנה הזמנית שחלה עליהם כעשרים שנים בוטלה. בין השאר התבקש שתימסר הודעה של שבועיים לפחות לפני קיום ראיונות מקלט לאזרחי קונגו, וכי הבקשות יטופלו בשים לב לשיהוי הכבד שנפל בטיפול בהן. ביום 27.12.2022 השיב מנהל יחידת הטיפול […]

הצהרת נציב האו"ם לפליטים בעניין המצב באוקראינה

UNHCR, Statement on the situation in Ukraine attributed to UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi (24 February, 2022) נציב האו"ם לפליטים, פיליפו גראנדי, פרסם הצהרה לפיה הנציבות מודאגת מהידרדרות המצב בעקבות הפעולה הצבאית באוקראינה. ההצהרה קוראת, בין היתר, להגן על האוכלוסייה האזרחית בהתאם למשפט הבינלאומי ההומניטרי, וקוראת למדינות לפתוח את גבולותיהן למי שמחפשים ביטחון […]

מדיניות אי-הרחקה כלפי אזרחי אתיופיה מטיגראי

בעקבות פנייה שהוצאנו ביחד עם הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א והמוקד לפליטים ולמהגרים בשל המלחמה המתחוללת בחבל טיגראי באתיופיה, הודיעה רשות האוכלוסין ביום 2.11.2021 כי מבקשי מקלט אשר "משתייכים לחבל טיגראי", מוזמנים לפנות ליחידת הטיפול במבקשי מקלט ואם אכן מזוהים כך בידי הרשות יינתן להם רישיון מסוג 2(א)(5) כפי שניתן למבקשי מקלט, "עד לסיום הטיפול […]

נוהל הטיפול במבקשי מקלט – טיוטת נוהל מתוקן

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 5.2.0012 – טיוטה (10.1.2021) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה תיקון לנוהל הטיפול במבקשי מקלט. עיקרי התיקון המוצע כוללים הטמעה של אפשרות להגיש בקשת מקלט באופן מקוון; איחוד הראיון הבסיסי והראיון המקיף; איחוד ההוראות בדבר דחיית בקשה על הסף; הרחבת הסמכות לדחות בקשות בסדר דין מהיר; הוראות בדבר מסירת תשובות מקוונות; פירוט […]

דיווחים על פשעי מלחמה באתיופיה, עשרות אלפים בורחים לסודן

https://news.un.org/en/story/2020/12/1079472 https://www.bbc.com/news/world-africa-55056577 https://www.nytimes.com/2020/12/09/world/africa/ethiopia-tigray-sudan.html https://www.aljazeera.com/news/2020/12/8/warnings-intensify-as-badly-needed-aid-still-not-reaching-tigray בחודשים האחרונים מתחוללת באתיופיה מלחמת אזרחים בין הממשלה לבין המורדים השולטים במחוז טיגריי, הסמוך לגבול עם אריתריאה. הממשלה אינה בוחלת גם בפגיעה באזרחים החיים במחוז טיגריי, ונכון לדצמבר 2020 דווח על מאות הרוגים ועל יותר  מ-47,000 אזרחים אתיופים אשר נסו על חייהם וחצו את הגבול לסודאן. הפליטים מדווחים על מעשי טבח […]

עתירה לבית המשפט העליון: לבטל את סמכות שר המשפטים למנות דיינים לבית הדין לעררים

בג"ץ 2920/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (לקריאת העתירה לחצו כאן) ב-7.5.2020 עתרנו לבג"ץ יחד עם ארגונים עמיתים, בדרישה לבטל את מינויים של שני הדיינים שמונו על ידי השרה שקד, ולקבוע שיש לבטל את הסמכות הנתונה לשר המשפטים בחוק הכניסה לישראל למנות דיינים ולהאריך את כהונתם. בית הדין לעררים הוא טריבונל במשרד המשפטים, […]

צמצום הליכי אכיפה בשל משבר נגיף הקורונה

הודעת הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים (31.3.2020) ביום 31.3.2020 הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה הגישה הודעה כללית לבית הדין בדבר צמצום הליכי האכיפה. בהודעה נכתב כי מינהל אכיפה וזרים ברשות פועל בימים אלה במתכונת מצומצמת ואינו מבצע פעולות יזומות של העברה למשמורת אלא במקרים חריגים. עוד צוין כי המינהל ממשיך […]

השהיית החלטת שר הפנים בדבר הסרת ההגנה הזמנית של אזרחי קונגו

בחודש אוקטובר 2018 פורסמה הודעה באתר רשות האוכלוסין וההגירה, לפיה הוחלט לבטל את מדיניות "ההגנה הזמנית" של אזרחי קונגו, ולדרוש את יציאתם מישראל עד יום 5.1.2019. בעקבות ההחלטה הגישו בחודש דצמבר 2018 שורה של ארגוני זכויות פליטים עתירה מינהלית, שבה התבקש ביטול החלטת שר הפנים בטענה לפיה המצב הנוכחי בקונגו אינו יכול להצדיק ביטול של […]

רשות האוכלוסין וההגירה – הסרת ההגנה הזמנית הניתנת לאזרחי קונגו

הודעה לנתיני הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השוהים בישראל (7.10.2018) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הודעה, לפיה מבדיקה של משרד החוץ עולה שאין עוד הצדקה להחלתה של מדיניות ההגנה הזמנית על אזרחי קונגו, וכי עליהם לעזוב את ישראל עד יום 5.1.2019. עוד צוין בהודעה שלא יונפקו רישיונות ישיבה לאזרחי קונגו שתוקפם מעבר למועד זה, וכי לאחר מועד […]

תכנית אסטרטגית בעניין מבקשי מקלט ושיקום דרום תל-אביב

מכתב אנשי עסקים, המתווה הכלכלי לסוגיית הפליטים (מאי 2018) קבוצה של אנשי עסקים פנתה אל ראש הממשלה בבקשה לאמץ תכנית אסטרטגית מפורטת שגובשה לצורך ביזור ושילוב מבקשי מקלט ושיקום דרום תל-אביב. התכנית מבוססת על שלושה עקרונות: ביזור מבקשי מקלט על ידי קליטתם ביישובים חזקים; עידוד העסקת מבקשי מקלט בענפים הסובלים ממחסור מובנה בכוח אדם; והסרת […]

מבקר המדינה – ביקורת בעניין מבקשי מקלט ודו"ח מעקב בעניין "זרים שאינם בני הרחקה"

מבקר המדינה פרסם ביום 8.5.2018, במסגרת דו"ח הביקורת השנתי, פרק בעניין מבקשי מקלט. כמו כן פורסם דו"ח מעקב, בהמשך לדו"ח משנת 2014, העוסק ב"זרים שאינם בני הרחקה". במסגרת הפרק העוסק במבקשי מקלט, מבקר המדינה ביקר, בין השאר, את משך הטיפול בבקשות מקלט; את העיכובים בטיפול בבקשות מקלט שהגישו "זרים שאינם בני הרחקה" (כלומר אזרחי אריתריאה […]

בעקבות פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הכרה בפליטים אריתראים

בחודש שעבר דיווחנו על פסק הדין בערר (י-ם) 1010-14 מסגנה נ' משרד הפנים (15.2.2018), שבו בית הדין לעררים דחה את עמדת משרד הפנים לפיה כדי שמי שערק מצבא אריתריאה יוכר כפליט עליו להראות שמלבד אקט העריקה עליו להראות שפעל גם באופן נוסף (דיווח על פסק הדין מהחודש שעבר מופיע כאן). בהמשך לפסק הדין, בעקבות פנייה […]

מתווה הגירוש למדינה שלישית וכליאת מבקשי המקלט

כפי שדיווחנו בניוזלטר לחודש ינואר 2018, בחודש האמור הוגשו שתי עתירות – בג"ץ 679/18 (של סיגל קוק אביבי ושורת פעילים שיוצגו על ידי עו"ד איתי מק) ובג"ץ 733/18 (של עו"ד אביגדור פלדמן שייצג את עצמו) – נגד גירושם של מבקשי מקלט ל"מדינות שלישיות" (רואנדה ואוגנדה) (לדיווח על העתירות ראו כאן). ביום 12.3.2018 התקיים דיון ראשון […]

האו"ם: קבוצת מומחים קוראת לישראל להימנע מגירוש מבקשי מקלט למדינות שלישיות

Israel: UN experts urge immediate halt of plans to deport Eritrean and Sudanese nationals (1 March 2018) קבוצת מומחים באו"ם פרסמה הצהרה משותפת, בה היא עומדת על כך שכוונת ישראל לגרש מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה למדינות שלישיות מהווה הפרה של דיני זכויות האדם ושל דיני הפליטים במשפט הבינלאומי, וקראה לישראל להשעות מדיניות זו.

קריטריונים חדשים בעניין מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור

ערר (ת"א) 5199-17 אנפדי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ועדכון הנחיות ליישום ההחלטה למתן מעמד למבקשי מקלט מדרפור ביום 17.1.2018, במסגרת הליך בבית הדין לעררים, משרד הפנים הודיע כי נקבעו קריטריונים חדשים שלפיהם יינתן רישיון ישיבה מסוג א/5 "מטעמים הומניטריים" למבקשי מקלט מדרפור שבסודן. בהתאם להודעה יינתן רישיון ישיבה מסוג זה למבקשי מקלט מדרפור שגילם 42 […]

עצומות ומכתבים בעניין הגירוש לרואנדה

בחודש האחרון פורסמו מספר עצומות של אנשי מקצוע שונים נגד גירוש מבקשי מקלט לרואנדה. בין השאר פורסמו מכתב שנשלח על ידי מומחים למשפט בינלאומי אל היועץ המשפטי לממשלה, מכתב שנשלח על ידי רופאים לראש רשות האוכלוסין, עצומה של אנשי מוזיקה קלאסית, עצומת אמנים, עצומת מסעדנים, עצומת תיכוניסטים, עצומת אדריכלים ומתכננים ועוד. כמו כן, עמותת רופאים […]

הכחשות רואנדה את קיומו של הסכם בינה לבין ישראל

בעקבות הפגנה שהתקיימה בחודש ינואר 2018 מול שגרירות רואנדה בישראל, ממשלת רואנדה הכחישה את קיומו של הסכם חשאי בינה לבין ישראל בעניין קליטת מגורשים מישראל, והבהירה כי היא נוקטת במדיניות של "דלתות פתוחות" אך זאת רק ביחס למי שמגיעים מרצונם וללא כפייה.

תכניות המדינה לגרש את אזרחי סודן ואריתריאה לאוגנדה ורואנדה

נוהל הרחקה למדינות שלישיות (נוהל מס' 10.9.0005, 1.1.2018) ביום 1.1.2018 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הרחקת מי שמוגדרים כ"מסתננים" למדינות שלישיות. בנוהל נטען שמדינת ישראל הגיעה להסכמים עם שתי מדינות, המאפשרות קליטה של "מסתננים", וכי מדינות אלה התחייבו, בין היתר, לא לגרש את ה"מסתננים" למדינות מוצאם. הנוהל חל על אזרחי סודן ואריתריאה שלא […]

מתן אשרות לילדי מבקשי מקלט

בעקבות עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ 6249/17 א.ס.ף נ' שר הפנים), הודיע משרד הפנים, כי יאפשר לילדים מעל גיל 16 של מבקשי מקלט, שהוריהם מקבלים רישיונות שהייה לפי ס' 2א5 לחוק הכניסה לישראל, לקבל את אותם רישיונות, באופן שיוכלו להזדהות, לעבור הכשרות מקצועיות, לעבוד, לפתוח חשבון בנק וכו'. לצורך קבלת הרישיון, על הילדים להגיע ללשכה […]

משרד הפנים: קריטריונים למתן מעמד מטעמים הומניטאריים לתושבי דרפור

בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה. במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות […]

הענקת תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן – עדכון

לאחר הודעת שר הפנים, לפיה הוחלט להעניק ל-200 מבקשי מקלט מסודאן תושבות ארעית (א/5) היא"ס פנה בשם כ-200 מבקשי מקלט מסודאן ליועמ"ש ולמשרד הפנים לבדוק האם הם מצויים ברשימה. עד כה לא ניתן כל מענה. בהליכים משפטיים בבית הדין נמסר, כי הקריטריונים יגובשו עד ליום 16.7.17. זאת, אף שבעשרות ערעורים לבית המשפט המחוזי כבר נמסר […]

מינוי חדש לראשת בית הדין לעררים

שרת המשפטים, איילת שקד, מינתה לתפקיד ראשת בית הדין לעררים את עו"ד מיכל צוק-שפיר. עו"ד צוק-שפיר היא פרקליטה בכירה במחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה וייצגה את המדינה במספר הליכים הנוגעים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

משרד הפנים יעניק תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן

מזה שנים שמשרד הפנים אינו מכריע בבקשות מקלט של אזרחי סודן. בתחילה לא אפשרו לאזרחי סודן להגיש בקשות למקלט. מאז שנת 2013 מתאפשרת הגשת בקשות, אך עד היום משרד הפנים לא הכריע בבקשות המקלט של תושבי דרפור שבסודן, למעט בקשה אחת שהוכרעה ואושרה. בעת האחרונה הוגשו עררים, שבהם בית הדין לעררים התבקש להורות למשרד הפנים […]

ארה"ב: צו נשיאותי בעניין הגבלת כניסה לארה"ב

ביום 27.1.2017 נשיא ארה"ב חתם על צו נשיאותי המקפיא יישוב מחדש בארה"ב של פליטים מכל המדינות לתקופה של 120 ימים, מונע קבלת פליטים סורים לארה"ב לתקופה בלתי מוגבלת, ומטיל מגבלות על כניסת אזרחים משבע מדינות (עיראק, סוריה, סודן, איראן, לוב, סומליה ותימן). מיד לאחר החתימה על הצו רשויות ההגירה בארה"ב עצרו בשדות התעופה ומנעו את […]

חוות דעת יחידת הטיפול במבקשי מקלט בעניין מבקשי מקלט מדארפור (2014)

לצפייה בקישור זה. לפני מספר ימים נחשפה בתקשורת חוות דעת שנכתבה על ידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט ברשות האוכלוסין וההגירה, ביחס למבקשי מקלט סודניים תושבי חבל דארפור. חוות הדעת נכתבה לפני כשנתיים, אולם עד למועד זה לא התקבלה החלטה אם לאמץ וליישם את האמור בה. הרקע לחוות הדעת הוא הימצאותם בישראל של כמה אלפי מבקשי […]

נציבות האו"ם לפליטים: הבהרה בדבר בחינת בקשות מקלט שנרשמו בנציבות

מאז דצמבר 2015, נוהג משרד הפנים לדחות בקשות מקלט של אריתראים וסודנים על הסף, כיוון שהבקשות לא הוגשו בתוך שנה מהכניסה לישראל. אחת מטענותיהם בעררים כנגד החלטות אלה, היא כי העובדה שאדם "נרשם באו"ם" בשנים 2009-2008, לא נחשב כהגשת בקשת מקלט. במכתב הבהרה מנציבות האו"ם לפליטים מהשבוע, מובהר כי עד להעברת הסמכויות למשרד הפנים מאמצע […]

בית המשפט העליון – בקשה לביזיון בית המשפט בהליך החוקתי בעניין החוק למניעת הסתננות

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת ביום 7.12.2015 הגישו העותרים בבג"ץ 8665/14 (פסק הדין שפסל חלק מן התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות) בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. בבקשה נטען כי המדינה מבזה את פסק הדין בכך שאינה מקיימת את הוראת בית המשפט העליון לשקול בכל מקרה את משך השהייה במתקן "חולות" בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של […]

תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות. התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה. בהתאם לתזכיר […]

דרפורים בחולות והתפטרות יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים

עתמ (ב"ש) 5618-04-15  פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הפנים ביום 4.5.2015 דחה בית המשפט המחוזי בב"ש עתירה לשחרורו מחולות של סודני מחבל דרפור, אולם הורה כי בקשת המקלט שלו תוכרע בתוך 45 יום ולא, תישקל קציבת החזקתו בחולות. בחלוף 45 יום ומשלא מולא פסק הדין, הגישו עו"ד ברנד ועו"ד דיאמונד בקשת ביזיון. במסגרת תגובת משרד […]

COI על אריתריאה

  בחודש מרץ 2015 פרסם משרד הפנים הבריטי הנחיות בהם הוצגה עמדה, לפיה ככלל לא נשקפת עוד סכנה באריתריאה למי שיצא מן המדינה ללא היתר. עמדת משרד הפנים הבריטי התבססה על דו"ח דני שיצא כמה חודשים לפני כן, שעל המתודולוגיה שלו ועל ממצאיו נמתחה ביקורת רבה. ביום 13.5.2015 פרסמה קבוצת מומחים עצמאית ניתוח ביקורתי של […]

ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ כדי להתיר הכנסת מוצרי מזון למתקן "חולות"

  האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ורופאים לזכויות אדם הגישו השבוע (1.7) עתירה דחופה לבג"ץ, נוכח סירוב שב"ס לאפשר למוחזקים ב"חולות" להכניס למתקן מוצרי מזון ולהכינם במתקן. על פי הארגונים, סירוב זה פוגע במבקשי המקלט במתקן בכל יום, אך בייחוד בימים אלה, בהם מצוין חודש הרמאדן. בית המשפט הורה למשיבים להגיב עד ליום 7.7.2015.

משרד הפנים: עד היום טרם גובשה עמדה ביחס לבקשות מקלט של יוצאי דארפור

  http://hotline.org.il/legal-action/ali2015/ במסגרת הליכים שמנהל המוקד לפליטים ולמהגרים לשחרורו מ"חולות" של מוטסים עלי, מבקש מקלט מדארפור שבסודן אשר הוכר כפליט על ידי נציבות האו"ם לפליטים, ניתן פסק דין בבית המשפט לעינינים מינהלים בבאר שבע. הנשיא יוסף אלון קבע שם שעל המדינה לעשות "כל מאמץ" להכריע בבקשת המקלט עד לסוף חודש מאי ולאחר מכן יש לבחון מחדש את שאלת […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם: עמדת ארגוני זכויות אדם ביחס להגנה בשל רדיפה על רקע נטייה מינית

A.T. v. Sweden (application no. 78701/14): Joint Submission by AIRE, Amnesty International, ILGA-Europe, ICJ and UKLGIG (19 May, 2015) מספר ארגוני זכויות אדם הגישו את עמדתם המשפטית לבית הדין האירופי לזכויות אדם בתיק תלוי ועומד נגד שוודיה בעניין גירושו של מבקש מקלט הומו לעיראק. העמדה כוללת חוות דעת וניתוח משפטי של החובה להעריך את מידת […]

טביעת מבקשי מקלט בדרכם לאירופה

בחודש אפריל 2015 מספר גדול של מבקשי מקלט שעשו את דרכם מאפריקה לאירופה בכלי שיט טבעו. הטביעות הובילו לסיקור תקשורתי נרחב, לתגובות רבות של ממשלות ושל גופים בינלאומיים וליוזמות שונות של האיחוד האירופי ביחס למבקשי מקלט. להלן מספר קישורים למידע רלוונטי. הודעות נציבות האו"ם לפליטים בעניין טביעת מבקשי מקלט: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5534b4154&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=552f92434&skip=0&query=sea%20boats&searchin=title&sort=date סיקור תקשורתי: http://www.theguardian.com/world/2015/apr/19/700-migrants-feared-dead-mediterranean-shipwreck-worst-yet http://www.nytimes.com/2015/04/21/world/europe/european-union-immigration-migrant-ship-capsizes.html?_r=0

ארגון Crisis Group – מידע עדכני על המצב בדארפור (מערב סודן)

Crisis Group Africa Briefing no. 110, The Chaos in Darfur (22 April, 2015) דו"ח קצר ועדכני על המצב הנוכחי בדארפור. הדו"ח מתאר את העקירה הנמשכת של מאות אלפים מתושבי דארפור ואת אסטרטגיית הממשלה הסודנית העושה שימוש באלימות ומפעילה מיליציות חמושות בחבל דארפור, ומציג המלצות מתומצתות ביחס לנעשה באזור. המידע עשוי להיות רלוונטי בהליכים משפטיים הנוגעים […]

נציבות האו"ם לפליטים – המלצה להימנע מגירוש לדרום סודן

בחודש מרץ 2015 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות דעת, לפיה נוכח הידרדרות המצב בדרום סודן מאז פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 2013 אין אפשרות לחזרה בטוחה ומכובדת למדינה זו, והמליצה על השעיית הגירוש למדינה זו.