בית המשפט העליון – עתירה בעניין ביטול ביטוח רפואי לאזרחי אוקראינה

בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראל (13.9.2023) בית המשפט העליון קבע שעתירה שארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" – מיצתה את עצמה. בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה התקבלה החלטת ממשלה, לפיה הסיוע […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת מקלט של אזרח סין

בר"ם 7134/23 פלוני נ' משרד הפנים (30.9.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין דחיית בקשתו למקלט מדיני של אזרח סין. המבקש נכנס לישראל בשנת 2004 והחזיק ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הבניין, ובשנת 2009 הגיש בקשה למקלט בישראל בטענה כי הוא נרדף על ידי הממשל הסיני בשל היותו מתרגל "פאלון גונג". בקשתו […]

בית המשפט העליון –  דחיית בקשת רשות ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

בר"ם 2060/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.10.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של משפחה בת ארבע נפשות בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים. המבקשים הם בני זוג אזרחי אתיופיה, שנישאו בישראל ונולדו להם שתי ילדות, ושבקשות מקלט שהגישו נדחו. לאחר דחיית בקשות המקלט, המבקשים הגישו בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, בה נטען שהימשכות הליכי […]

בית המשפט העליון – ביטול החלטה לדחות בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

בר"ם 8615/21 פלונית נ' משרד הפנים (30.8.2023) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אם וביתה, אזרחיות ניגריה, והורה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים לשקול מחדש את בקשתן למעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת הראשונה היא אזרחית ניגריה שנכנסה לישראל בשנת 2005 באשרה מסוג ב/2, ונישאה בישראל לאזרח חוץ, אלמן שלו שתי ילדות. בשנת 2006 נולדה ביתם […]

בית המשפט העליון – פסילת חוק המאפשר חילוט מכספי פיקדון של מהגרי עבודה

בג"ץ 6942/19 צ'באנו נ' שר הפנים (12.7.2023) בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל עתירה שהוגשה על ידי שני מהגרי עבודה, ארגון קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח, ופסל הוראות בחוק עובדים זרים, המתירות חילוט כספים של מהגרי עבודה שלא יצאו במועד מישראל. על פי חוק, על מעסיקים להפקיד עבור מהגרי עבודה שהם מעסיקים זכויות סוציאליות […]

בית המשפט העליון – עיכוב גירוש מבקש מקלט הומו עד להכרעה בעררו

בר"ם 5356/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.7.2023) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט אזרח מאלי, והורה כי לא יגורש מישראל עד להכרעה בעררו המתנהל בבית הדין לעררים. המבקש הגיש בשנת 2010 בקשה למקלט בישראל על רקע דתי, וזו נדחתה. בשנת 2019 המבקש הגיש בקשה נוספת למקלט בטענה כי הוא הומו וכי קיימת […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין ביטול ביטוח רפואי לאזרחי אוקראינה

בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראל, עתירה מיום 17.8.2023, תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 21.8.2023 והחלטה מיום 22.8.2023 ארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" בשל המלחמה באוקראינה. במסגרת העתירה העותרים עמדו על כך שהמדינה קבעה הסדר לפיו […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור של משרד הפנים בעניין אזרחי אוקראינה

בר"ם 2071/23 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פבליוק (7.8.2023) המשיבים הם אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל בחודש ספטמבר 2022, וכניסתם סורבה בהחלטה שהתקבלה על ידי ראש רשות האוכלוסין, שמקום מושבו בירושלים ושאליו הועבר סיכום תשאול שנערך למשיבים בנמל התעופה. המשיבים הגישו ערר לבית הדין לעררים בתל-אביב, שהעביר את הערר לבית הדין בירושלים לאור קבלת ההחלטה על ידי ראש הרשות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה

בר"ם 1175/22 ולדגיורגיס נ' משרד הפנים (2.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה בעניין דחיית בקשתה של האם למעמד מטעמים הומניטריים וקבלה של בקשת הבן באופן חלקי. המבקשים הם אזרחית אתיופיה שנכנסה לישראל בשנת 1997 בעקבות בן זוגה באותה עת, ובנם המשותף של המבקשת ובן זוגה אז, שנולד בשנת 2000 בישראל. […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת תושב דרפור לקבלת תושבות קבע

בר"ם 1834/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של תושב דרפור הנשוי לאזרחית ישראל ואב לבת אזרחית ישראל, בעניין סירוב משרד הפנים לתת לו רישיון לישיבת קבע מטעמים הומניטריים. המבקש הוא תושב דרפור, שקיבל בשנת 2008 רישיון ישיבה מסוג א/5 בהתאם להחלטה להעניק רישיון מסוג זה באותה עת ל-600 תושבי […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מניעת הרחקה מטעמים רפואיים

בר"ם 1647/23 קנאיו נ' משרד הפנים (21.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין "נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה מוגבלת במצב חירום רפואי". המבקש הוא אזרח ניגריה שבקשתו למקלט נדחתה, ושלאחר מכן הגיש בקשה למעמד זמני מכוח הנוהל, בטענה כי […]

בית המשפט העליון – מניעה פלילית להמשך הההליך המדורג בשל אלימות במשפחה

בר"ם 4420/23 פלונית נ' משרד הפנים (13.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג בעניינם של המבקשת, אזרחית ישראל, והמבקש, אזרח בלרוס. המבקשת והמבקש נישאו בשנת 2019 והמבקש קיבל באותה שנה רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת ההליך המדורג. במסגרת ההליך הועלו טענות בדבר אלימות של המבקש כלפי […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין "נוהל קטין נלווה"

בר"ם 16/23 דמקה נ' משרד הפנים (23.4.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין תחולת "נוהל קטין נלווה". המבקש הוא אזרח ישראל שבשנת 1996 עבר לישראל מאתיופיה עם אשתו, זכאית השבות, ובנם, וקיבל אזרחות. בשנת 2006 המבקש ביקש לאפשר את עלייתה לישראל של ביתו מאישה אחרת, שנולדה זמן קצר לפני עלייתו לישראל. בקשתו סורבה […]

בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט

בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עע"מ 1993/23 הגוס נ' שרת הפנים (27.3.2023) בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עמ"נ (מרכז) 13586-09-22 הגוס נ' משרד הפנים (28.2.2023) בית המשפט המחוזי דחה עתירה נגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי למתן שירותי בריאות למבקשי מקלט זקנים

בג"ץ 3877/21 טקלו נ' שר הרווחה והביטחון החברתי (13.3.2023) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא ייקבע הסדר למתן שירותי בריאות שיחול על זרים שגילם מעל 60 שנים, שאינם בני הרחקה נוכח מדיניות אי הרחקה או הגנה קבוצתית בהתאם למדיניות הממשלה.

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הארכה אוטומטית של רישיונות ישיבה למבקשי מקלט

בר"ם 394/23 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לצו ביניים שיורה על הארכה אוטומטית של רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט החוסים תחת מדיניות אי הרחקה עד להכרעה בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. בעבר, במהלך שתי תקופות נפרדות (בתקופת מגפת הקורונה ולאחר מכן בתקופת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרח ניגריה

בר"ם 5476/22 Amida נ' רשות האוכלוסין וההגירה (16.1.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרח ניגריה. המבקש טען שהוא נתון לסכנה במדינת מוצאו על רקע סירובו למלא את תפקיד ה"צ'יף פריסט" בקהילתו, במקום אביו שנפטר, וכי סירובו, המעוגן באמונתו הדתית, הוביל לאיומים על חייו מצד חברי קהילתו. […]

בית המשפט העליון – דיון בחוקתיות הוראת השעה המגבילה מתן מעמד לפלסטינים תושבי השטחים

בג"ץ 1777/22 עדאלה נ' שרת הפנים (דיון משודר מיום 1.12.2022, החלטה מיום 4.12.2022) ביום 1.12.2022 התקיים דיון בבית המשפט העליון בתשע עתירות שהוגשו נגד חוקתיות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, המגביל את זכותם של פלסטינים תושבי השטחים לקבל מעמד בישראל, בין היתר מתוקף נישואין. הדיון שודר באתר הרשות השופטת. ביום 4.12.2022 התקבלה החלטה […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שהושאה בנישואי ביגמיה

עע"מ 7271/20 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין דחיית בקשתה של תושבת השטחים לקבל מעמד, בנימוק לפיו בן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת הושאה בהיותה קטינה לאזרח ישראל הנשוי לאישה נוספת, מבלי שהייתה מודעת לאי החוקיות הכרוכה בנישואים ביגמיים. לאחר נישואיהם של השניים […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שבן זוגה נישא בנישואי ביגמיה

עע"מ 4821/21 פלונית נ' שר הפנים (29.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מעמדה של תושבת השטחים שבן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת נישאה בשנת 2009 לתושב ישראל, שבמועד נישואיהם היה כבר נשוי לאישה אחרת, ונולדו לה שני ילדים. בשנת 2019 המערערת הגישה בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל […]

בית המשפט העליון – אין לפסול מפקחים מאריתריאה לצורך שקילת חלופת מעצר

בש"פ 5500/22 פלוני נ' מדינת ישראל (1.9.2022) בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין מעצר נאשם עד תום ההליכים, וביטל את קביעת בית המשפט המחוזי, לפיה אין לאפשר לאזרחי אריתריאה לשמש כמפקחים לצורך שקילת חלופת מעצר. העורר הוא אזרח אריתריאה שהוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות אינוס ומעשה […]

בית המשפט העליון – פסק דין משלים בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אלימות במשפחה 

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות נ' אדם מדינת ישראל (7.7.2022)  בית המשפט העליון נתן פסק דין משלים בעתירתם של ארגוני זכויות אדם (רופאים לזכויות אדם, היא"ס ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד) בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים בשטחים.  במסגרת ההליך ניתן לפני כשנה פסק דין חלקי, לאחר שהמדינה הודיעה כי תאפשר לפלסטינים, המחזיקים בהיתר שהייה על רקע חשדות לשיתוף פעולה […]

בית המשפט העליון – ביטול אזרחות בגין הפרת אמונים 

עע"מ 8277/17 זיוד נ' שר הפנים (21.7.2022)  בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל ערעור שהגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, באמצעות עורכי הדין סאוסן זהר ועודד פלר, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין שלילת אזרחות של עלא זיוד, ודחה ערעור שהגישה המדינה על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין אי שלילת אזרחותו של מחמד מפארג'ה, שיוצג […]

בית המשפט העליון – דחיית טענות שיהוי והתיישנות בעניין תביעות לשינוי פרטי דת ולאום במרשם האוכלוסין 

בע"מ 3358/20 פלוני נ' משרד הפנים (20.7.2022)  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שבו נדחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט למשפחה, שקבע שיש לתקן את פרטי הדת והלאום של המבקשים במרשם האוכלוסין, כך שיירשמו כחסרי דת וחסרי לאום.  המבקשים הם בני זוג וביתם, שהגיעו לארץ מברית המועצות בשנת […]

בית המשפט העליון – פסילת מתווה משרד הפנים לכניסת אזרחי אוקראינה לישראל

בג"ץ 1765/22 משרד תומר ורשה – עורכי דין נ' שרת הפנים (3.7.2022) בית המשפט העליון קיבל עתירה נגד מתווה כניסת אזרחי אוקראינה לישראל, שנקבע על ידי שרת הפנים לאחר פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בסמוך לאחר פרוץ המלחמה, שרת הפנים קבעה מתווה שבמסגרתו נקבעה, בין היתר, מכסה של 5,000 אזרחי אוקראינה שיורשו להיכנס לישראל. עוד […]

בית המשפט העליון – אישור עבודה לפלסטינים הנרדפים על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אלימות במשפחה

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות אדם נ' מדינת ישראל – כתב תשובה (19.6.2022) בכתב תשובה שהגישה המדינה במסגרת עתירה שהגישו הארגונים רופאים לזכויות אדם, היא"ס, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד, נמסר שנתקבלה החלטה לפיה פלסטינים שקיבלו היתר המאפשר לינה בישראל "מטעמי רווחה", הניתן על ידי המינהל האזרחי שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון ישראלים […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור המדינה בעניין הריגת הבטום זרהום

ע"פ 6168/20 מדינת ישראל נ' שמבה (9.6.2022) בית המשפט העליון דחה את ערעור המדינה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שזיכה את המשיבים מעבירת גרימת חבלה בכוונה מחמירה, לאחר שתקפו במהלך פיגוע בתחנה המרכזית בבאר-שבע את מבקש המקלט האריתראי, הבטום זרהום, שמת לאחר מכן מפצעיו, וזאת משום שסברו שהוא המחבל. בית המשפט […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של עובדת סיעוד ממולדובה

בר"ם 2359/22 Kuflick נ' משרד הפנים (9.6.2022) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית מולדובה בעניין חידוש רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הסיעוד. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2017 לעבודה ברישיון מסוג ב/1 בתחום הסיעוד. הרישיון חודש עד שנת 2020, אז פוטרה על ידי מעסיקה, ובשנת 2022 המבקשת נעצרה כשבדרכונה אישור עבודה מזויף. […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין ערבון כתנאי למתן סעד זמני

בר"ם 1343/22 Nikifarova נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.3.2022) המבקשת היא אזרחית רוסיה, שנכנסה לישראל באשרת תייר והגישה בקשה למקלט בה טענה שסבלה מאיומים על חייה ברוסיה בשל נטייתה המינית ודעותיה הפוליטיות. בקשת המקלט של המבקשת נסגרה לאחר שלא הגיעה לראיון במועד שבו זומנה, ובקשה נוספת שהגישה להסדרת מעמדה מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעי עבדות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה בענף הסיעוד

בר"ם 1283/22 כרמי נ' משרד הפנים (3.4.2022) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניינה של אזרחית הודו העובדת כמטפלת סיעודית, שביקשה להאריך, לאחר מעצרה, את רישיון הישיבה שלה מטעמים הומניטריים. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2013 באשרה ורישיון מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ושהתה בישראל ברישיון עד סיום […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח זוגיות

בר"ם 2286/22 Lacereca Jocelyn נ' משרד הפנים (5.4.2022) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור של אזרחית הפיליפינים ובן זוגה הישראלי בעניין דחיית בקשתם להסדרת מעמדה מכוח היחסים הזוגיים ביניהם. המבקשת נכנסה לישראל באשרה ורישיון מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד בשנת 2010, ושהתה בישראל ללא היתר מאז שנת 2020, אז פוטרה על ידי מעסיקתה. בשנת […]

בית המשפט העליון – משרד הפנים אינו רשאי להמשיך לפעול לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) 

בר"ם 7917/21 ח'טיב נ' שרת הפנים (11.1.2022)  בחודש יולי 2021 פג תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, המגביל את האפשרות של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון לקבל מעמד בישראל, ובכלל זה של פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל. שרת הפנים הנחתה את רשות האוכלוסין וההגירה לבחון את משמעויות פקיעת החוק, ובתקופת הביניים לטפל בבקשות של תושבי האזור […]

בית המשפט העליון – הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי מקלט

בר"ם 1126/18 זרגוזי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.9.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מאריתריאה, שביקש לבטל את המגבלות הגאוגרפיות שהוטלו עליו, בכפוף לכך שנקבע שעל רשות האוכלוסין וההגירה לגבש נוהל מסודר בעניין זה. המבקש הוחזק במתקן "חולות" במשך שנה, בשנים 2015 ו-2016, ועם שחרורו ניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף […]

בית המשפט העליון – תחולת חוק השבות על אלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי

בג"ץ 1775/19 מרינצ'בה נ' שר הפנים (29.8.2021) בית המשפט העליון פסק, ברוב דעות, שאלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי זכאית למעמד עולה ולאזרחות. העותרות הן אלמנות של זכאי שבות שאינם יהודים, כהגדרתו של מונח זה בחוק השבות. בעוד שסעיף 4א לחוק השבות קובע מפורשות שבן זוג של יהודי זכאי לזכויות לפי חוק השבות וחוק האזרחות […]

בית המשפט העליון – מניעת הרחקת קטין ומשפחתו עד להכרעה בעתירתם

בר"ם 4973/21 פלוני נ' משרד הפנים (7.10.2021) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי, וקבע כי יש לקבל בקשה לסעד זמני שימנע את הרחקת המבקשים עד להכרעת בית המשפט המחוזי בעתירתם. המבקשים הם אב אזרח רוסיה, הזכאי לאזרחות מכוח חוק השבות בשל היותו יהודי, בת זוגו אזרחית רוסיה ובנם […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סעד זמני לתקופת ערעור

בר"ם 5481/21 Prakasha נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.9.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מהודו על החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן סעד זמני לתקופת הערעור במסגרת ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש עבד בישראל בענף הסיעוד ברישיון ישיבה מסוג ב/1, ולאחר פקיעת רישיונו, הגיש בקשה למקלט […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשות רשות ערעור של תושבי דרפור לאחר שהתייתרו

בר"ם 9154/18 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.7.2021) בית המשפט העליון דחה שמונה בקשות רשות ערעור, שהדיון בהן אוחד, ושהוגשו על ידי מבקשי מקלט תושבי דרפור שבסודן, וזאת לאחר התחייבות המדינה להותיר על כנם את רישיונות הישיבה מסוג א/5 שניתנו להם במסגרת סעד זמני. המבקשים הגישו בקשות מקלט שלא נענו, ובמסגרת עררים שהגישו, בית הדין […]

בית המשפט העליון – פסק דין חלקי בעניין מאוימים

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות אדם – ישראל נ' מדינת ישראל (26.7.2021) העתירה, שהוגשה בשנת 2019 על ידי שורה של ארגוני זכויות אדם, עסקה באפשרות של פלסטינים תושבי השטחים, השוהים בישראל בהיתר בשל טענות למאוימות על רקע חשד לשיתוף פעולה, נטייה מינית או מגדר להתפרנס ולקבל שירותי בריאות בעת שהם שוהים בישראל. בית המשפט ציין שבכל […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין חידוש רישיון ישיבה עד להכרעה בערעור

בר"ם 4684/21 פלוני נ' שר הפנים (4.8.2021) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של בני זוג אזרחי אתיופיה, והורה לחדש את רישיונות הישיבה שלהם עד להכרעה בערעורם לבית המשפט המחוזי. המבקשים הם בני זוג והורים לקטינה, שנולדה בישראל. בקשותיהם למקלט ובקשות שהגישו לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים נדחו על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור של מחוסר אזרחות 

בר"מ 2962/21 ברישניקוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (1.6.2021)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור והורה על חידוש רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בעררו של המבקש, התלוי ועומד בבית הדין לעררים.  המבקש הוא מחוסר אזרחות שנולד בטג'קיסטן ושוהה בישראל מאז שנת 1992. בעקבות הליכים משפטיים שניהל, ניתן לו בשנת 2007 רישיון ישיבה מסוג ב/1, ובשנת 2010 […]

בית המשפט העליון – ערובה להבטחת יציאה מישראל ולהבטחת הוצאות משרד הפנים 

בר"ם 1032/21 Prakasha נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.5.2021)  בית המשפט העליון קיבל חלקית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מהודו בעניין חיובו בהפקדת ערובות במסגרת ערעור לבית המשפט המחוזי.  בקשתו למקלט של המבקש, אזרח הודו הטוען לרדיפה פוליטית, נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ידו נדחה על ידי בית הדין לעררים. במסגרת ערעור שהגיש על החלטת […]

בית המשפט העליון – פטור מאגרת בית המשפט בערעורו של מבקש מקלט 

בר"ם 2170/21 Diwas נ' משרד הפנים (19.5.2021)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מנפאל, והורה לפטור אותו מאגרת בית המשפט במסגרת ערעורו לבית המשפט המחוזי.  המבקש הגיש בקשת מקלט, שנדחתה על הסף. ערר שהגיש לבית הדין לעררים נדחה, ובעקבות זאת הוגש על ידו ערעור לבית המשפט המחוזי, ובגדרו בקשה לפטור מאגרת בית המשפט ופטור […]

בית המשפט העליון – מעמד מכוח החלטת ממשלה 156 

בר"ם 3695/21 דיזון נ' משרד הפנים (9.6.2021)  המבקשים, הורים אזרחי הפיליפינים ושלושת ילדיהם, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח החלטת ממשלה מס' 156 משנת 2006. הבקשה נדחתה בשנת 2014 בשל הליכים פליליים שהתנהלו נגד האב, שבאחד מהם הוטלו עליו שעות שירות ללא הרשעה ובשני הורשע.  בעקבות הליכים משפטיים בבית הדין לעררים, המפורטים בפסק הדין, המבקשים הגישו בקשה חדשה, […]

בית המשפט העליון – קבלת העתירה העקרונית בעניין אי הכרעה בבקשותיהם למקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (25.4.2021) בית המשפט העליון קיבל שתי עתירות – שאוחדו – נגד התמהמהות משרד הפנים בנוגע לבדיקת  בקשות מקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור וחבל הרי הנובה והנילוס הכחול. העתירות הוגשו נוכח העובדה שמזה יותר מעשור שבקשות המקלט של אזרחי סודן מאזורים אלה אינן נבדקות ואינן מוכרעות, כאשר עד […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של נשאית HIV

בר"ם 8558/20 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.4.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית אתיופיה נשאית HIV, החיה בישראל למעלה מ-20 שנים, בעניין החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2000 בהיותה קטינה, כשהיא נלווית לדודיה, הזכאים לאזרחות מכוח חוק השבות, שהציגו אותה כביתם. בשנת 2001 […]

בית המשפט העליון – הכרה לצורך חוק השבות בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכו בישראל

בג"ץ 11013/05 דהן נ' שר הפנים (1.3.2021) בית המשפט העליון קיבל שורה של עתירות, שהדיון בהן אוחד, וקבע כי לצורך הגדרת המונח "יהודי" בחוק השבות, יש להכיר במי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל. בית המשפט קבע, ברוב דעות, כי לעניין חוק השבות יש להכיר כיהודים במי שבמהלך שהותם בישראל כדין עברו גיור בקהילה רפורמית […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור של מבקש מקלט מסודן בעניין יציאה מישראל וחזרה אליה

עע"מ 4760/20 אדם נ' משרד הפנים (4.3.2021) בית המשפט העליון דחה ערעור של מבקש מקלט מסודן בעניין הנפקת תעודת מעבר ישראלית לזרים (תמי"ל)  וקבלת אשרת חוזר. המערער הגיש בקשת מקלט שטרם הוכרעה בחלוף כארבע שנים ממועד הגשתה. בשנת 2019 הוא הגיש בקשה לתמי"ל כדי שיוכל לסייע לאמו הקשישה לסעוד את אחיו באתיופיה, ואשרת חוזר כדי […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של רשות האוכלוסין בעניין סעד זמני של מתן רישיון ישיבה מסוג א/5

בר"ם 310/21 רשות האוכלוסין וההגירה נ' זקיאנץ (18.1.2021) המשיבה, ילידת גאורגיה, הגיעה לישראל בשנת 1994, בהיותה בת שנתיים, עם משפחתה, קיבלה אזרחות מכוח שבות, וזו נשללה לאחר שהתברר שהבקשות שהגישו הוריה לקבלת אשרות עולים התבססו על מסמכים כוזבים. בשנת 2018 ניתן לה רישיון ישיבה מסוג א/5, אולם משרד הפנים סירב להאריכו בשנת 2019 משום שלא […]

בית המשפט העליון – עיכוב גירוש של ילדים שבגרו בישראל ואמם

בר"ם 8174/20 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים (10.2.2021) המבקשת היא אזרחית מולדובה שקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיה לאזרח ישראל, יחד עם בנה ובתה הקטינים באותה עת, שקיבלו גם הם רישיונות מסוג זה בשנת 2011. בשנת 2013 בן זוגה של המבקשת הודיע למשרד הפנים שהשניים נפרדו ובעקבות זאת ההליך המדורג הופסק. […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין עיכוב ביצוע מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לתושב דרפור 

בר"ם 6382/20 פלוני נ' משרד הפנים (10.1.2021)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגיש תושב דרפור.  המבקש, שיוצג על ידי היא"ס, הוא תושב דרפור, שהגיש בשנת 2013 בקשת מקלט שטרם הוכרעה. במסגרת ערר שהגיש, בית הדין לעררים הורה לתת לו רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשתו למקלט. משרד הפנים הגיש ערעור על פסק הדין לבית […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של משרד הפנים בעניין תושב דרפור 

בר"ם 3751/20 מדינת ישראל נ' פלוני (29.12.2020)  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לתושב דרפור שבסודן.  המשיב, שיוצג על ידי היא"ס, הוא תושב דרפור שנכנס לישראל בשנת 2011 והגיש בקשת מקלט בשנת 2016. בשנים 2017-2018 התקבלו שלוש החלטות להעניק רישיונות ישיבה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מבקשת מקלט אזרחית רוסיה 

בר"ם 5811/20 Grigorenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.12.2020)  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה אזרחית רוסיה בעניין החלטת רשות האוכלוסין וההגירה לדחות את בקשתה למקלט.  המבקשת טענה שסבלה ברוסיה מאיומים, רדיפות ונזקי רכוש כתוצאה מניהול ערבי דיון בנושאים שונים, ובהם נושאים פוליטיים, במועדון שבבעלותה, שנתפסו כפעילות נגד השלטון. בקשתה נדחתה בנימוק לפיו נמצאו קשי אמינות בטענתה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מחוסר אזרחות

בר"ם 5425/20 אלכסייב נ' משרד הפנים (6.12.2020) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מחוסר אזרחות, שביקש להורות למשרד הפנים לתת לו רישיון לישיבת קבע. המבקש, יליד טג'קיסטן שעלה לישראל מכוח חוק השבות ושאזרחותו נשללה בהמשך, מנהל זה כעשור וחצי הליכים משפטיים לקבלת מעמד בישראל. לאחר מספר הליכים משפטיים המבקש קיבל רישיון ישיבה מסוג […]

בית המשפט העליון – הליך השימוע לקטינים לפני גירוש

בר"ם 3646/20 מדינת ישראל – רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלונית (29.11.2020) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין עריכת שימוע לקטינים המועמדים לגירוש. המשיבה היא אזרחית הפיליפינים, שנכנסה לישראל באשרה ורישיון ישיבה לעבודה בתחום הסיעוד, שפקע בשנת 2007, והיא אם לשני קטינים שנולדו בישראל. […]

בית המשפט העליון – המעמד שניתן לתושבי דרפור בשנת 2007 הוא הכרה בהם כפליטים

בר"ם 156/20 פלוני נ' שר הפנים (13.10.2020) בית המשפט העליון קבע שרישיונות הישיבה מסוג א/5 שניתנו ל-600 תושבי דרפור בהתאם להחלטה משנת 2007 מהווים הכרה בהם כפליטים. שאלת משמעות המעמד שניתן לתושבי דרפור לפי החלטת שר הפנים משנת 2007 התעוררה בעניינו של המבקש, שקיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 בשנת 2008 לפי ההחלטה, לאחר שרישיון הישיבה […]

בית המשפט העליון – הליכי שימוע לפני הרחקה והחזקה במשמורת

בר"ם 8707/19 לופז נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.10.2020) במסגרת בקשת רשות ערעור שהגישה משפחה של שני הורים לשתי קטינות שנולדו בישראל, נטען כי הגבלת מספר עורכי הדין הרשאים להיות נוכחים בשימוע לפני הרחקה מהווה שלילה של זכות הייצוג; כי הפרקטיקה של עריכת שימוע בעניין החזקה במשמורת והרחקה בישראל בסמוך למועד שבו מעוכבים שוהים שלא כדין, […]

בית המשפט העליון – "תושבות ישראלית" לעניין סעיף 8 לחוק האזרחות אינה מחייבת שהייה כדין

בג"ץ 3353/18 קליבורן נ' משרד הפנים (22.9.2020) בית המשפט העליון קיבל עתירה שהגישו אזרח ישראל ובתו, ששהתה בישראל ללא מעמד, למתן אזרחות לבת מכוח סעיף 8 לחוק האזרחות. העותר 2 (פיליפ) הגיע לישראל בשנות ה-80 והשתקע בקהילת "העבריים" בדימונה. בשנת 2000 בתו, העותרת 2 (אמונה), נולדה בלידה ביתית ולא הונפק לה אישור רשמי בדבר הלידה. […]

בית המשפט העליון – החלטה לעכב את ההכרעה בעתירות העקרוניות בעניין בחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (החלטה מיום 24.9.2020) בהמשך לכתב התשובה שהמדינה הגישה בחודש אוגוסט 2020 בעתירות העקרונית העוסקות באי-הכרעת משרד הפנים בבקשות המקלט של תושבי דרפור, לאחר למעלה מעשור שבו רבים מהם שוהים בישראל, התקיים דיון בעתירה ביום 21.9.2020. במסגרת הדיון המדינה טענה כי יש לדחות את העתירה, בין השאר משום שסודן נמצאת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד בת זוגו של מבקש מקלט

בר"ם 4066/20 טספאי נ' מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (22.9.2020) המבקשים הם בני זוג, אזרח אריתריאה שבקשתו למקלט תלויה ועומדת, ואזרחית אתיופיה שלטענתה עברה להתגורר באריתריאה בהיותה בת 9 שנים, והם הורים לילד קטין. לאחר שבקשתו של המבקש למקלט בישראל נדחתה, המבקשים הגישו ערר לבית הדין לעררים, בו ביקשו לבטל את ההחלטה לדחות את בקשת המקלט […]

בית המשפט העליון – כתב תשובה בעתירות העקרוניות בנוגע למבקשי מקלט מדרפור

בית המשפט העליון – כתב תשובה בעתירות העקרוניות בנוגע למבקשי מקלט מדרפור  בג"ץ 4630/17 Tagal נ' ראש ממשלת ישראל (כתב תשובה מיום 31.8.2020)  המדינה הגישה ביום 31.8.2020 כתב תשובה בעתירות העקרונית העוסקות באי-הכרעת משרד הפנים בבקשות המקלט של תושבי דרפור לאחר למעלה מעשור שבו רבים מהם שוהים בישראל.  כתב התשובה הוגש, לאחר בקשות רבות להארכת המועד להגשתו, בעקבות צו על-תנאי שניתן […]