עת"מ (חיפה) 41603-01-15 סעדי נ' משרד הפנים (19.6.2015)

העותרת, אזרחית ישראל, ביקשה לאשר את כניסתה של אמה לישראל לצורך ביקור. הבקשה סורבה בהתאם להוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 לאור העובדה כי לאמה של העותרת מסמך נסיעה סורי. בעוד משרד הפנים טען שהאם היא אזרחית או תושבת סוריה, העותרת טענה כי אמה היא פלסטינית שברחה לסוריה בשנת 1947, בהיותה תינוקת, יחד עם הוריה, כי מעולם לא הייתה אזרחית סוריה, כי מסמך הנסיעה שבידיה אינו דרכון המעיד על אזרחות אלא תעודת מעבר המעיד על כך שהיא פליטה פלסטינית, וכי היא חסרת האזרחות.
בית המשפט (השופט רון שפירא) קבע כי אין בסיס להתערבות בקביעת משרד הפנים כי האם היא אזרחית או תושבת סוריה, שכניסתה לישראל אסורה לפי הוראת השעה, על בסיס הנתונים שהיו בפני משרד הפנים במועד הגשת הבקשה. יחד עם זאת, בית המשפט הורה למשרד הפנים לבחון מחדש את הבקשה תוך התייחסות לטענה כי האם אינה אזרחית או תושבת סוריה ולנתונים שיוצגו בפניו.