בית המשפט העליון – דחיית בקשת פסלות של דיין בית הדין לעררים

בג"ץ 1787/24 שטמר נ' בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל (5.3.2024) בית המשפט העליון דחה עתירה לפסילת דיין בית הדין לעררים. העותר, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל שחי מחוץ לישראל מאז שנת 2004, ביקש לקבל תעודת עולה, אך בקשתו נדחתה בשל היותו תושב קבע. העותר טען כי נוכח מגוריו מחוץ לישראל תושבות הקבע שלו פקעה, ועל […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדה של קורבן אלימות במשפחה

בר"מ 8997/23 יפת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.2.2024) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה של המבקשת לקבל מעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת היא אזרחית הפיליפינים שניהלה מערכת יחסים עם אזרח ישראל, והחלה בהליך מדורג להסדרת מעמדה בישראל. לפי טענתה, בן זוגה התעמר […]

בית המשפט העליון – סיווג הליך בעניין מעמד מכוח חוק השבות

בר"מ 6469/23 גליצינה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.3.2024) במסגרת ערעור מינהלי שהוגש על ידי המבקשת, בית המשפט המחוזי קבע שאין במסמכים שהוצגו על ידי המבקשת כדי להעיד על יהדותה באופן שיקנה לה מעמד מכוח חוק השבות. בית המשפט המחוזי הוסיף כי המבקשת, שאינה מיוצגת, נקטה בהליך לא נכון, שכן היא משיגה על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה ולא על פסק […]

בית המשפט המחוזי – יש להעניק רישיונות ישיבה לאזרחי אוקראינה

עמ"נ (ת"א) 42670-03-22 Nechyporenko  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (7.2.2024) בית המשפט המחוזי דן במאוחד בשלושה ערעורים על פסקי דין של בית הדין לעררים, שעסקו במעמדם של אזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת מדיניות ההגנה הזמנית. בית המשפט עמד על כך שמשרד הפנים אמנם הסכים, במסגרת הערעורים, לתת רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל למערערים הספציפיים, אך קבע […]

בית המשפט המחוזי – אמנת הפליטים חלה על פלסטינים תושבי השטחים

עמ"נ (ת"א) 35249-10-22 ר.א.מ. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.2.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של מבקש מקלט פלסטיני, שמשרד הפנים סירב לטפל בבקשתו למקלט בנימוק כי האמנה בדבר מעמדם של פליטים אינה חלה על פלסטינים תושבי השטחים. המערער הוא תושב הגדה המערבית שנרדף בה על רקע היותו הומו. בעקבות הליכים משפטיים קודמים וראיון במחלקת הרווחה במנהלת הקישור […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים בעניין ביטול מעמד פליט

עמ"נ (י-ם) 53187-06-23 דוקה נ' משרד הפנים (20.2.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים והורה על ביטול החלטת משרד הפנים לבטל את ההכרה במערער כפליט, ועל קבלת החלטה חדשה בעניין זה לאחר שתינתן לו זכות טיעון ותגובש תשתית עובדתית עדכנית. המערער הוא אזרח סודן שנכנס לישראל בשנת 1995, הוכר כפליט בשנת 2001, ומאז […]