בית המשפט העליון – פסילת חוק המאפשר חילוט מכספי פיקדון של מהגרי עבודה

בג"ץ 6942/19 צ'באנו נ' שר הפנים (12.7.2023) בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל עתירה שהוגשה על ידי שני מהגרי עבודה, ארגון קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח, ופסל הוראות בחוק עובדים זרים, המתירות חילוט כספים של מהגרי עבודה שלא יצאו במועד מישראל. על פי חוק, על מעסיקים להפקיד עבור מהגרי עבודה שהם מעסיקים זכויות סוציאליות […]

בית המשפט העליון – עיכוב גירוש מבקש מקלט הומו עד להכרעה בעררו

בר"ם 5356/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.7.2023) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט אזרח מאלי, והורה כי לא יגורש מישראל עד להכרעה בעררו המתנהל בבית הדין לעררים. המבקש הגיש בשנת 2010 בקשה למקלט בישראל על רקע דתי, וזו נדחתה. בשנת 2019 המבקש הגיש בקשה נוספת למקלט בטענה כי הוא הומו וכי קיימת […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין ביטול ביטוח רפואי לאזרחי אוקראינה

בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראל, עתירה מיום 17.8.2023, תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים מיום 21.8.2023 והחלטה מיום 22.8.2023 ארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" בשל המלחמה באוקראינה. במסגרת העתירה העותרים עמדו על כך שהמדינה קבעה הסדר לפיו […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור של משרד הפנים בעניין אזרחי אוקראינה

בר"ם 2071/23 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פבליוק (7.8.2023) המשיבים הם אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל בחודש ספטמבר 2022, וכניסתם סורבה בהחלטה שהתקבלה על ידי ראש רשות האוכלוסין, שמקום מושבו בירושלים ושאליו הועבר סיכום תשאול שנערך למשיבים בנמל התעופה. המשיבים הגישו ערר לבית הדין לעררים בתל-אביב, שהעביר את הערר לבית הדין בירושלים לאור קבלת ההחלטה על ידי ראש הרשות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה

בר"ם 1175/22 ולדגיורגיס נ' משרד הפנים (2.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה בעניין דחיית בקשתה של האם למעמד מטעמים הומניטריים וקבלה של בקשת הבן באופן חלקי. המבקשים הם אזרחית אתיופיה שנכנסה לישראל בשנת 1997 בעקבות בן זוגה באותה עת, ובנם המשותף של המבקשת ובן זוגה אז, שנולד בשנת 2000 בישראל. […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת תושב דרפור לקבלת תושבות קבע

בר"ם 1834/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של תושב דרפור הנשוי לאזרחית ישראל ואב לבת אזרחית ישראל, בעניין סירוב משרד הפנים לתת לו רישיון לישיבת קבע מטעמים הומניטריים. המבקש הוא תושב דרפור, שקיבל בשנת 2008 רישיון ישיבה מסוג א/5 בהתאם להחלטה להעניק רישיון מסוג זה באותה עת ל-600 תושבי […]

בית המשפט המחוזי – תיקון תנאי הסף הנוגע ל"הסתננות" במסגרת בקשות הומניטריות

עת"מ (י-ם) 31978-01-21 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים (13.8.2023) בעתירה, שהוגשה על ידי היא"ס ישראל, מוקד סיוע לפליטים ומהגרים והאגודה לזכויות האזרח לישראל, נתבקש ביטול תנאי הסף בנוהל הטיפול בבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, בו נקבע כי בקשות של "מסתננים" יידחו על הסף. בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה משרד הפנים הודיע שיתקן את הנוהל כך […]

בית המשפט המחוזי – קבלת עתירה בעניין הגנה קבוצתית לאזרחי אתיופיה

עמ"נ 1003-10-22 מ.ו. ווקגרה ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים (23.8.2023) בית המשפט הורה לרשות להעניק לאזרחי אתיופיה רישיון מסוג 2(א)(5) שאינו מונע את העסקתם. המערערים הם אזרחי אתיופיה וארבעת ילדיהם שנולדו בישראל, אשר בקשותיהם למקלט נדחו ולפי פסק דין קודם בעניינם נדרשו לצאת מישראל. ביוני 2022 ביקשו לפתוח את בקשת המקלט שלהם, בשל שינוי הנסיבות […]

בית המשפט המחוזי – הודעה מעדכנת בעתירה בעניין הענקת מעמד לתושבי דרפור, הרי הנובה והנילוס הכחול

עת"מ (מרכז) 68138-11-22 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים (הודעה מעדכנת מיום 13.8.2023) בחודש נובמבר 2022 ארגון היא"ס ישראל הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז עתירה בעניינם של תושבי דרפור, הנילוס הכחול והרי הנובה, שהגישו בקשות מקלט אחרי המועד הקובע למתן סעד שנקבע בפסק הדין בעניין טגאל (בג"ץ 4630/17). בעתירה עמד ארגון היא"ס על כך שבחלוף שנה וחצי מפסק הדין בעניין […]