בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מניעת הרחקה מטעמים רפואיים

בר"ם 1647/23 קנאיו נ' משרד הפנים (21.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין "נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה מוגבלת במצב חירום רפואי". המבקש הוא אזרח ניגריה שבקשתו למקלט נדחתה, ושלאחר מכן הגיש בקשה למעמד זמני מכוח הנוהל, בטענה כי […]

בית המשפט העליון – מניעה פלילית להמשך הההליך המדורג בשל אלימות במשפחה

בר"ם 4420/23 פלונית נ' משרד הפנים (13.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג בעניינם של המבקשת, אזרחית ישראל, והמבקש, אזרח בלרוס. המבקשת והמבקש נישאו בשנת 2019 והמבקש קיבל באותה שנה רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת ההליך המדורג. במסגרת ההליך הועלו טענות בדבר אלימות של המבקש כלפי […]

בית המשפט המחוזי – מדיניות משרד הפנים בעניין הרחקת אזרחי אתיופיה

עמ"נ (ת"א) 1003-10-22 וקרגה נ' משרד הפנים (התייחסות מטעם המשיב מיום 13.6.2023) משרד הפנים הודיע לבית המשפט המחוזי כי הוחלט להשאיר על כנה את המדיניות לפיה אזרחי אתיופיה ממוצא טיגריי שפנו בבקשה לקבלת מקלט או בבקשה לפתוח מחדש את בקשתם למקלט יקבלו רישיונות לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל עד לסיום הטיפול בעניינם. לצד זאת […]

בית הדין לעררים – אי בחינת בקשות המקלט של אזרחי רוסיה

ערר (ת"א) 1177-21 פלונית נ' משרד הפנים (19.6.2023) בית הדין לעררים מחק שלושה עררים שנדונו במאוחד בעניין אזרחי רוסיה, שבקשותיהם למקלט נדחו במסלול המהיר על בסיס חוות דעת של משרד החוץ משנת 2019. בית הדין עמד על כך שבדיון שהתקיים בעררים בחודש יוני 2022, נמסר שבעקבות פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הייעוץ המשפטי לממשלה מקיים […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אזרח אוגנדה

ערר (י-ם) 3958-22 ר.ב. נ' משרד הפנים (8.6.2023) בית הדין לעררים דחה ערר שהגיש אזרח אוגנדה על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו להכיר בו כפליט. העורר נכנס לישראל בשנת 2021 באשרה ורישיון מסוג ב/2 להשתלמות בענף החקלאות, ובהמשך הגיש בקשה למקלט בטענה כי עב את אוגנדה על רקע בעיות שחווה עם רשויות החוק בעקבות […]

הממלכה המאוחדת – בית הדין לערעורים – פסילת הסכמם עם רואנדה כמדינה שלישית בטוחה

AAA (Syria) v. The Secretary of State fir the Home Department, [2023] EWCA Civ 745 בשנת 2022 הממשלה חתמה עם ממשלת רואנדה על הסכם לפיו רואנדה תיחשב ל"מדינה שלישית בטוחה", שאליה ניתן לגרש מבקשי מקלט. במסגרת ערעור שבו נדונה חוקיות ההסכם, דעת הרוב בבית המשפט לערעורים קבעה שבמערכת המקלט של רואנדה מתקיימים ליקויים המבססים חשש […]