בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין "נוהל קטין נלווה"

בר"ם 16/23 דמקה נ' משרד הפנים (23.4.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין תחולת "נוהל קטין נלווה". המבקש הוא אזרח ישראל שבשנת 1996 עבר לישראל מאתיופיה עם אשתו, זכאית השבות, ובנם, וקיבל אזרחות. בשנת 2006 המבקש ביקש לאפשר את עלייתה לישראל של ביתו מאישה אחרת, שנולדה זמן קצר לפני עלייתו לישראל. בקשתו סורבה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת עתירה בעניין רישיונות ישיבה הומניטריים לתושבי דרפור

עת"מ (י-ם) 30894-08-22 היא"ס ישראל נ' מדינת ישראל (24.4.2023) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה שהוגשה על ידי היא"ס ישראל בעניין מתן רישיונות ישיבה הומניטריים לאזרחי סודן תושבי דרפור. ברקע העתירה החלטות הממשלה בשנים 2017 ו-2018 לתת רישיונות ישיבה מסוג א/5 לתושבי דרפור העומדים בקריטריונים מסוימים. לאורך השנים התברר שקיימת קבוצה של תושבי דרפור, המונה לכל […]

בית המשפט המחוזי – התנאים בראיון לקביעת טובת הילד לפני גירוש

עמ"נ (ת"א) 41621-09-19 אופרטי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.5.2023) בית המשפט המחוזי – במסגרת ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שקבע שניתן להרחיק את המערערים על אף שיש בעניינם בקשה תלויה ועומדת לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים – קבע את התנאים שיש לקיים בריאיונות עם ילדים העומדים בפני גירוש מישראל כדי לבחון את טובת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל

עמ"נ (י-ם) 66921-11-22 Chauhan נ' משרד הפנים (8.5.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל. המערערת נכנסה לישראל בשנת 2006 ושהתה בה מכוח רישיון ישיבה לצורך עבודה בתחום הסיעוד, ובשנת 2010 הגישה בקשת מקלט, במסגרתה טענה כי בעלה, הנמצא בנפאל, איים עליה כי […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של מבקש מקלט מניגריה

עמ"נ (י-ם) 1688-04-23 פולארין נ' משרד הפנים (17.5.2023) בית המשפט המחוזי החליט לדחות, ללא צורך בדיון, ערעור שהגיש מבקש מקלט מניגריה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט. המערער נכנס לישראל באשרת תייר בשנת 2018 והגיש בקשה למקלט, במסגרתה טען לבעיות עם ארגון הטרור בוקו חראם בשל פעילות הכפריים המוסלמים, הפולאני, […]

בית הדין האזורי לעבודה – קבלת תביעה נגד רשות האוכלוסין וההגירה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

סע"ש (ת"א) 32231-02-20 יאסו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.4.2023) בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה של עובד רשות האוכלוסין וההגירה שפוטר בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשל מוצאו האתיופי. התובע, אזרח ישראל יליד אתיופיה, הועסק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה משנת 2009, ובשנת 2017 מונה לתפקיד רכז ראש צוות מתקן משמורת "גבעון" בזרוע ההרחקה. בשנת […]

חקיקה – תזכיר חוק להרחבת סמכויות קציני ביקורת הגבולות ופקחי הרשות

ביום 20.4.2023 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'…)(עיגון סמכויות לפקח ולקצין ביקורת הגבולות), התשפ"ג-2023. תזכיר החוק מבקש לתקן את חוק הכניסה לישראל באופן שלקציני ביקורת הגבולות ולפקחי רשות האוכלוסין וההגירה יתווספו, בין היתר, סמכויות שימוש בכוח וחיפוש, ובאופן שיורחבו סמכויות העיכוב של הפקחים.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה בנוגע להחזרה לסודן

UNHCR Position on Returns to Sudan, May 2023 נוסח העמדה בעברית נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את עמדתה בעניין החזרה לסודן. במסמך מוסבר, בין היתר, כי אזרחי סודן הנמלטים בשל הקונפליקט במדינה ואזרחי סודן המצויים מחוץ למדינתם, זקוקים בסבירות גבוהה להגנה בינלאומית, וכי לא עומדות בפניהם אפשרויות למציאת הגנה באמצעות מעבר למקומות מגורים אחרים במדינה. הנציבות […]