בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הארכה אוטומטית של רישיונות ישיבה למבקשי מקלט

בר"ם 394/23 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לצו ביניים שיורה על הארכה אוטומטית של רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט החוסים תחת מדיניות אי הרחקה עד להכרעה בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. בעבר, במהלך שתי תקופות נפרדות (בתקופת מגפת הקורונה ולאחר מכן בתקופת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרח ניגריה

בר"ם 5476/22 Amida נ' רשות האוכלוסין וההגירה (16.1.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרח ניגריה. המבקש טען שהוא נתון לסכנה במדינת מוצאו על רקע סירובו למלא את תפקיד ה"צ'יף פריסט" בקהילתו, במקום אביו שנפטר, וכי סירובו, המעוגן באמונתו הדתית, הוביל לאיומים על חייו מצד חברי קהילתו. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת תושבי דרפור למעמד קבע

עמ"נ (י-ם) 29608-10-22 חמדון נ' משרד הפנים (3.1.2023) בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של משפחת תושבי דרפור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין בקשתם לקבלת מעמד קבע מטעמים הומניטריים. המערערים, אזרח סודן תושב דרפור, המחזיק ברישיון ישיבה מסוג א/5 מאז שנת 2008, רעייתו וביתם המשותפת, הגישו בקשה לקבלת רישיון לישיבה קבע, שנדחתה על הסף ללא העברתה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור על דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 53367-12-21 לימבו נ' משרד הפנים (17.1.2023) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה להביא את עניינה של המערערת, אזרחית נפאל, בפני הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים. המערערת עבדה בישראל בענף הסיעוד משנת 2006 ועד שנת 2020 ברישיון. בשנת 2020 המערערת הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, בה טענה שחוותה אונס קשה בנפאל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 8925-10-22 גלסו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (29.1.2023) בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם של משפחת אזרחי אתיופיה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתם לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים. המערער והמערערת הם אזרחי אתיופיה שהגישו בקשות למקלט, שנדחו אל ידי משרד הפנים. הם נישאו בישראל ונולדו להם שתי בנות. לאחר דחיית בקשותיהם למקלט ודחיית ערעור […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מעמד מטעמים רפואיים

עמ"נ (י-ם) 64290-06-22 קאנאיו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (29.1.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרח ניגריה בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה להעניק לו מעמד מטעמים רפואיים. המערער שהה בישראל באשרת סטודנט משנת 2005 עד שנת 2013, ולאחר פקיעת האשרה הגיש בקשה להכיר בו כפליט, שנדחתה. לאחר מכן הוגשה על ידו בקשה לקבלת מעמד מטעמים רפואיים, שאליה […]

בית המשפט המחוזי – החלטה בעניין בקשת אזרחות של תושב קבע ממזרח ירושלים

עת"מ (י-ם) 54739-09-22 שאהין נ' משרד הפנים (12.2.2023) בית המשפט המחוזי קיבל חלקית עתירה נגד החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו של העותר, תושב מזרח ירושלים בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, לקבל אזרחות. בקשתו של העותר לקבל אזרחות נדחתה על ידי משרד הפנים בנימוק כי "הנדון מזוהה עם התאחדות בלתי מותרת. הנדון בעל זיקה לטרור". בית המשפט עיין […]

בית הדין לעררים – אמות מידה להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים

ערר (י-ם) 3689-20 ב.ג. נ' משרד הפנים (2.2.2023) בית הדין לעררים בירושלים דחה את עררו של אזרח אריתריאה – שנכלא ועונה במדינתו בשל כוונתו לערוק – על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט, ואגב כך דן בחוקיות אמות המידה שנקבעו להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים. בהתאם לאמות המידה שקבע משרד הפנים בשנת 2019 לבחינת בקשות מקלט פרטניות […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הסדרת מעמדו של פליט מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל

עמ"נ (ת"א) 4789-12-16 איזנברג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.9.2019) בר"ם 6848/19 רשות האוכלוסין וההגירה נ' איזנברג (22.1.2023) בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל ערעור שהגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל בשם יעל, אזרחית ישראל, וגויה, מבקש מקלט מסודן, והורה לרשות האוכלוסין וההגירה להמשיך בהליך להסדרת מעמדו של גויה לקבלת מעמד של קבע בישראל, גם ללא שיציג […]