בית המשפט העליון – דיון בחוקתיות הוראת השעה המגבילה מתן מעמד לפלסטינים תושבי השטחים

בג"ץ 1777/22 עדאלה נ' שרת הפנים (דיון משודר מיום 1.12.2022, החלטה מיום 4.12.2022) ביום 1.12.2022 התקיים דיון בבית המשפט העליון בתשע עתירות שהוגשו נגד חוקתיות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, המגביל את זכותם של פלסטינים תושבי השטחים לקבל מעמד בישראל, בין היתר מתוקף נישואין. הדיון שודר באתר הרשות השופטת. ביום 4.12.2022 התקבלה החלטה […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שהושאה בנישואי ביגמיה

עע"מ 7271/20 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין דחיית בקשתה של תושבת השטחים לקבל מעמד, בנימוק לפיו בן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת הושאה בהיותה קטינה לאזרח ישראל הנשוי לאישה נוספת, מבלי שהייתה מודעת לאי החוקיות הכרוכה בנישואים ביגמיים. לאחר נישואיהם של השניים […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שבן זוגה נישא בנישואי ביגמיה

עע"מ 4821/21 פלונית נ' שר הפנים (29.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מעמדה של תושבת השטחים שבן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת נישאה בשנת 2009 לתושב ישראל, שבמועד נישואיהם היה כבר נשוי לאישה אחרת, ונולדו לה שני ילדים. בשנת 2019 המערערת הגישה בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל […]

בית המשפט המחוזי – עתירה בעניין הענקת מעמד לתושבי דרפור, הרי הנובה והנילוס הכחול

עת"מ (מרכז) 68138-11-22 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים (עתירה מיום 30.11.2022) ארגון היא"ס ישראל הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז עתירה בעניינם של תושבי דרפור, הנילוס הכחול והרי הנובה, שהגישו בקשות מקלט אחרי המועד הקובע למתן סעד שנקבע בפסק הדין בעניין טגאל (בג"ץ 4630/17). בעתירה עמד ארגון היא"ס על כך שבחלוף שנה וחצי מפסק הדין בעניין […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור למתן תושבות קבע לאזרח אריתריאה

עמ"נ (י-ם) 61582-02-22 פלוני נ' משרד הפנים (1.12.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור מינהלי בעניין הענקת תושבות קבע לאזרח אריתריאה. המערער נכנס לישראל בשנת 2007 וקיבל רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת ההגנה הזמנית שניתנה לאזרחי אריתריאה. בשנת 2011 הוא נפצע בפיגוע, הוכר כבעל נכות בשיעור של 27%, ומקבל קצבה חודשית מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מטורקיה

עמ"נ (י-ם) 55498-11-22 ס' ס' נ' שרת הפנים (27.11.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין דחיית בקשת המקלט של אזרח טורקיה ללא שנתבקשה תשובת משרד הפנים. המערער שהה בישראל באשרת עבודה משנת 2012 עד שנת 2017, וחזר לישראל באשרת תייר בשנת 2019, אז הגיש בקשה למקלט. בית המשפט ציין שבראיון שנערך לו על ידי משרד […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטה לבטל את אזרחותם של שני קטינים שנולדו בשכם

עת"מ (י-ם) 24407-09-22 א' ע' נ' משרד הפנים (29.11.2022) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה של שני קטינים שנולדו בשכם ושל אביהם, בנוגע לביטול אזרחותם של הקטינים מחמת טעות שנעשתה לפני 15 שנים בעת שנרשמו כאזרחים. העותרים, יליד שנת 2005 ושנת 2007, נולדו בשכם ונרשמו במרשם האוכלוסין כאזרחי ישראל מלידה. בשנת 2007, כאשר ביקש הצעיר ביניהם […]