משרד הפנים – מדיניות ביחס לאזרחי אוקראינה

הודעה לעיתונות – מדיניות שרת הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל (24.10.2022) ביום 24.10.2022 פורסמה הודעה לעיתונות לפיה שרת הפנים עדכנה את המדיניות לעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל וכי לא תבוצענה פעולות אכיפה נגד העסקתם של אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל עד ליום 30.9.2022 ובלבד שחלפו 90 יום מעת כניסתם ארצה ושברשותם דרכון אוקראיני. […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין מעמד מכוח החלטת הממשלה בעניין ילדי זרים

עמ"נ (י-ם) 24757-03-22 פלונית נ' שרת הפנים (29.9.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד לאם אזרחית קונגו ולילדיה שנולדו בישראל. המערערים הם אזרחית קונגו, שנכנסה לישראל בזהות שאולה, ושלושת ילדיה הביולוגיים שנולדו בישראל. אחיינה של המערערת, שהוריו נפטרו, נכנס עם המערערת לארץ בהיותו רך בשנים, והוצג על ידה […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח זוגיות בהתבסס על עקרון טובת הילד

עמ"נ (ת"א) 26813-12-20‏ ‏ה.פ. נ' רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים (24.7.2022) בית המשפט המחוזי קיבל חלקית ערעור של בני זוג על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתם להסדרת מעמדו של בן הזוג בישראל. המערערים הם אזרחית ישראל ובן זוגה, אזרח גיניאה קונאקרי. המערער נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2009 וטען כי הוא […]

בית המשפט המחוזי – השבת עניינו של מבקש מקלט מדרפור לבית הדין

עמ"נ 67482-06-22  Marouf נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 27.10.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שמחק ערר שהוגש בעניינו של מבקש מקלט מדרפור שהרשות לא הכריע בבקשתו. הערר הוגש בשנת 2018 והדיון בו הוקפא בשל ההליכים בבג"ץ 4630/17. בעקבות בקשת העורר להכריע בערר, נמחק הערר בפתקית, בקביעה כי בקשתו […]

בית המשפט המחוזי – החזרת עניינו של מבקש מקלט אל בית הדין לעררים בשל העדר הנמקה מספקת בפסק הדין

עמ"נ (י-ם) 44166-08-22 גאדאם נ' שרת הפנים (18.9.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי מבקש מקלט אזרח הודו על פסק דינו של בית הדין לעררים, והחזיר את העניין אל בית הדין לעררים לצורך כתיבת פסק דין חדש ומנומק. בית המשפט ציין שבית הדין עשה שימוש בסמכותו להכריע בערר על בסיס כתבי הטענות וללא […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו

בר"ם 6930/22 Bama נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.10.2022) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו בעניין דחיית בקשתו למקלט בישראל. המערער הגיש בקשה למקלט בשנת 2008, ובשנת 2009, לאחר שערכה עמו ראיון, נציבות האו"ם לפליטים (שהייתה באותו מועד הגורם המוסמך לבחון בקשות מקלט בישראל) המליצה להכיר בו כפליט. בהמשך לכך […]

בית הדין לעררים – ערר בעניין סירוב כניסה לישראל

ערר (ת"א) 3954-22 אבן טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (7.10.2022) בית הדין לעררים קיבל ערר בעניין סירוב כניסה לישראל. העוררים הם אזרח ישראל שחי ברוסיה מאז שנת 1995, אשתו, אזרחית רוסיה הסובלת ממחלת הטרשת הנפוצה, ובנם המשותף, שכניסתם לישראל סורבה בנימוק של חשש להשתקעות. בית הדין ציין כי הוא אינו מוסמך לדון בשאלת אזרחותו של […]

בית הדין לעררים – מעמד הומניטארי לקטין במשפחת אמנה

ערר (י-ם) 4727-21 (פס"ד מיום 28.9.2022) בית הדין לעררים הורה להעניק מעמד תושבות מטעמים הומניטאריים לקטין שנולד בישראל עם עיכובים התפתחותיים שהוריו (אזרחי הפיליפינים ותאילנד) עזבו את ישראל והוא נותר במשפחת אמנה ישראלית. בשנת 2015 ביקשו הורי האמנה להסדיר את מעמדו מטעמים הומניטאריים, וניתן לו רישיון ארעי. בשנת 2020 ביקשו לשדרג את מעמדו למעמד קבע, […]

בית הדין לעררים – השבת עניינו של מתרגל פאלון גונג לוועדה המייעצת לפליטים

ערר (י-ם) 1643-22 (פס"ד מיום 29.9.2022) עניינו של הערר במבקש מקלט אזרח סין. בית הדין עמד על הפגם בכך שבקשתו נדחתה בהליך "מקוצר" 12 שנים לאחר הגשת הבקשה, וכי בהינתן שאין מחלוקת כי בסין מתקיימת כיום רדיפה של פעילי פאלונג גונג, על הרשות לבחון את בקשתו לגופה. בית הדין קבע כי על הוועדה לבחון את […]