בית המשפט העליון – משרד הפנים אינו רשאי להמשיך לפעול לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) 

בר"ם 7917/21 ח'טיב נ' שרת הפנים (11.1.2022)  בחודש יולי 2021 פג תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, המגביל את האפשרות של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון לקבל מעמד בישראל, ובכלל זה של פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל. שרת הפנים הנחתה את רשות האוכלוסין וההגירה לבחון את משמעויות פקיעת החוק, ובתקופת הביניים לטפל בבקשות של תושבי האזור […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת אזרחית אתיופיה למעמד בישראל 

עמ"נ (י-ם) 5441-06-21 ולדגיורגיס  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לאזרחית אתיופיה.  המערערת נישאה בישראל לאזרח אתיופיה, ולשניים נולד בשנת 2000 בנם (המערער). בהמשך לכך האב הוכר כפליט וכל בני המשפחה קיבלו רישיונות ישיבה מסוג א/5. בקשת המשפחה לקבלת מעמד מכוח החלטת ממשלת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת הרשות בעניין תדירות התייצבות 

עמ"נ (ת"א) 41621-09-19 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי קיבל בקשה של אם וילדיה הקטינים לבטל את החלטת רשות האוכלוסין וההגירה להגדיל את תדירות ההתייצבות בתקופת שחרור המשפחה ממשמורת.  המבקשים הם אם אזרחית נפאל וילדיה, בני 6 ו-11, שנולדו בישראל לאם ולאב אזרח הודו. לילדים דרכונים הודיים בלבד. האם נעצרה עם ילדיה בשנת 2019 […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל 

עמ"נ (ת"א) 25883-12-20 כהן נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל והסדרת מעמדה בישראל.  בשנים 2015-2016 המערערת, אזרחית אוקראינה, נכנסה לישראל פעמים אחדות, הגישה בקשה למקלט בישראל, ובהמשך הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה. לאחר מכן המערערת הוסיפה לשהות בישראל […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה לאזרח צ'אד עד להסדרת הרחקתו מישראל 

ערר (ת"א)  1224-21 אידריס נ' משרד הפנים (18.1.2022)  בית הדין לעררים הורה לתת לאזרח צ'אד שלא ניתן להרחיקו, רישיון ישיבה לפי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, שבו לא מופיע כיתוב האוסר על העסקתו.  בית הדין קבע שלאור הסכמת הצדדים כי מוצאו של העורר הוא מצ'אד, לאור כוונת העורר לשוב למדינת מוצאו ולאור הסכמת משרד הפנים לאפשר לעורר […]

בית משפט לענייני משפחה – הכרה באבהותו של אזרח סודן ללא בדיקה גנטית 

תמ"ש (ת"א) 28955-06-21 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (17.1.2022)   בית המשפט לענייני משפחה נתן פסק דין הצהרתי לפיו אזרח סודן הוא אביהם של שלושת ילדיו, וזאת מבלי לדרוש בדיקה גנטית.  התובעים זוגו הם אזרחי סודן בני שבט הפור. בשנת 2017 התובע קיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 והגיש בקשה להשוואת מעמדם של בת זוגו ושלושת ילדיהם. בקשתו נדחתה, וכאשר […]