מדיניות אי-הרחקה כלפי אזרחי אתיופיה מטיגראי

בעקבות פנייה שהוצאנו ביחד עם הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א והמוקד לפליטים ולמהגרים בשל המלחמה המתחוללת בחבל טיגראי באתיופיה, הודיעה רשות האוכלוסין ביום 2.11.2021 כי מבקשי מקלט אשר "משתייכים לחבל טיגראי", מוזמנים לפנות ליחידת הטיפול במבקשי מקלט ואם אכן מזוהים כך בידי הרשות יינתן להם רישיון מסוג 2(א)(5) כפי שניתן למבקשי מקלט, "עד לסיום הטיפול […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים בעניין הסדרת מעמד מכוח נישואין

בר"ם 7332/21 רשות האוכלוסין וההגירה נ' ביטון (1.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שהורה על מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לאזרח חוף השנהב, בן זוגה של אזרחית ישראל. המשיב, אזרח חוף השנהב, שהה בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שהוענקה עד שנת 2011 לאזרחי מדינה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מתן מעמד לאזרחית אוקראינה

בר"ם 7438/21 Serdiuk נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין הסדרת מעמדה של אזרחית אוקראינה מכוח מערכת יחסים זוגית עם אזרח ישראל. המבקשת, אזרחית אוקראינה, הגישה בקשה למקלט על בסיס טענות שעניינן איומים על חייה וחייהם של בני משפחתה בארץ מוצאה בשל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מבקשי מקלט מקניה

עמ"נ (י-ם) 6568-09-21 מבונו נ' שר הפנים (4.11.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו בני זוג אזרחי קניה על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגישו על החלטה לדחות את בקשתם למקלט. פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן על בסיס הכתובים לאחר שבני הזוג לא התייצבו לדיון שנקבע. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד בשל אי המצאת מסמכים

עמ"נ (ת"א) 22493-02-20 מסימי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.9.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרחית ישראל ואזרח ירדן על פסק דין של בית הדין לעררים, שדחה את בקשתם להסדרת מעמדו של המערער מכוח נישואיו למערערת. משרד הפנים דחה את בקשת בני הזוג להסדיר את מעמדם לאחר שהתקשו להמציא את כל המסמכים שנדרשו, וזאת בשל […]

מענה לבקשת חופש מידע בעניין בקשות מקלט

ביום 1.12.2021 התקבל מענה לבקשת לפי חוק חופש המידע שהוגשה על ידי היא"ס. מתשובת רשות האוכלוסין וההגירה עולה שבשנת 2021 נערכו 502 ראיונות (לרבות ראיונות זיהוי) לאזרחי סודן, ונדחה מועד הראיונות של 51 אזרחי סודן שהוזמנו לראיונות. מבין מבקשי המקלט מסודן שרואיינו, איש לא הועבר לדיון בוועדה המייעצת או קיבל החלטה בעניינו. עוד עולה מן […]

בית הדין האירופי לצדק – איסור פלילי על סיוע להגשת בקשות מקלט מנוגד לדין האירופי

Case C-821/19 Commission v. Hungary (16 November 2021) בית הדין האירופי לצדק קיבל את עמדת הנציבות האירופית, בהליך שהגישה נגד הונגריה, וקבע כי האיסור הפלילי שקבעה הונגריה נגד סיוע בהגשת בקשות מקלט מנוגד לדין האירופי. בית הדין קבע, בין היתר, שהחוק, המטיל סנקציה פלילית על מי שסייע בהגשת בקשת מקלט על ידי מי שאינו זכאי […]