בית המשפט העליון – הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי מקלט

בר"ם 1126/18 זרגוזי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.9.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מאריתריאה, שביקש לבטל את המגבלות הגאוגרפיות שהוטלו עליו, בכפוף לכך שנקבע שעל רשות האוכלוסין וההגירה לגבש נוהל מסודר בעניין זה. המבקש הוחזק במתקן "חולות" במשך שנה, בשנים 2015 ו-2016, ועם שחרורו ניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הסדרת מעמדו של בן זוגה של אזרחית ישראל

עמ"נ (ת"א) 74712-11-20 ביטון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (22.9.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהוגש על ידי אזרחית ישראל ואזרח חוף השנהב, והורה להעניק למערער רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיו למערערת. המערער נכנס לישראל בשנת 2007 ושהה בה עד שנת 2011 מכוח מדיניות ההגנה הקבוצתית החלה על […]

בית המשפט העליון – תחולת חוק השבות על אלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי

בג"ץ 1775/19 מרינצ'בה נ' שר הפנים (29.8.2021) בית המשפט העליון פסק, ברוב דעות, שאלמנה של זכאי שבות שאינו יהודי זכאית למעמד עולה ולאזרחות. העותרות הן אלמנות של זכאי שבות שאינם יהודים, כהגדרתו של מונח זה בחוק השבות. בעוד שסעיף 4א לחוק השבות קובע מפורשות שבן זוג של יהודי זכאי לזכויות לפי חוק השבות וחוק האזרחות […]

בית המשפט העליון – מניעת הרחקת קטין ומשפחתו עד להכרעה בעתירתם

בר"ם 4973/21 פלוני נ' משרד הפנים (7.10.2021) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי, וקבע כי יש לקבל בקשה לסעד זמני שימנע את הרחקת המבקשים עד להכרעת בית המשפט המחוזי בעתירתם. המבקשים הם אב אזרח רוסיה, הזכאי לאזרחות מכוח חוק השבות בשל היותו יהודי, בת זוגו אזרחית רוסיה ובנם […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין סעד זמני לתקופת ערעור

בר"ם 5481/21 Prakasha נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.9.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מהודו על החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן סעד זמני לתקופת הערעור במסגרת ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש עבד בישראל בענף הסיעוד ברישיון ישיבה מסוג ב/1, ולאחר פקיעת רישיונו, הגיש בקשה למקלט […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעורו של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 14384-09-20 Goud נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.8.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהגיש מבקש מקלט מהודו. המבקש נכנס לישראל בשנת 2013 ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ואיבד את רישיון הישיבה שלו לאחר שפוטר בשנת 2017. בשנת 2018 המבקש הגיש בקשת מקלט, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 54148-08-21 סמנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.10.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה אזרחית אוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים. המערערת 1 החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5, אך בן זוגה נפטר בשנת 2007 לפני […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעורה של מבקשת מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א)  1802-06-21 Tytarenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.8.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהגישה מבקשת מקלט מאוקראינה. המבקשת נכנסה לישראל באשרת תייר ומספר ימים לאחר מכן הגישה בקשה למקלט בטענה כי היא חוששת לחייה, נוכח העובדה כי היא אחות במקצועה, ואם תחזור לארצה תגויס […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 19968-11-20 צבי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.10.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לתת למערערת, אזרחית רוסיה, מעמד מטעמים הומניטריים. ביתה של המערערת, אזרחית ישראל, הגישה עבורה בקשה להסדרת מעמדה בישראל מכוח נוהל הורה קשיש. בבקשה נטען כי למערערת בן נוסף החי ברוסיה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראלי

עמ"נ (ב"ש) 34396-04-21 רודינוב נ' משרד הפנים (16.8.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים והורה להסדיר את מעמדה של אזרחית אוקראינה בהתאם לנוהל החל על ידועים בציבור של אזרחי ישראל. המערערת הגיעה לישראל לראשונה בשנת 2017, הגישה בקשה למקלט, ובהמשך הורחקה למדינתה. באותה שנה החליפה את שמה והגיעה שוב […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מתן רישיון ישיבה

עמ"נ (חיפה) 60009-08-21 קולמיצבה נ' משרד הפנים (4.10.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את בקשת המבקשים לקבלת רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בערר. המבקשת היא אזרחית רוסיה שנישאה לאזרח ישראל בשנת 2006, וקיבלה בשנת 2008 רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיה. רישיון הישיבה הוארך עד שנת […]