בית הדין לעררים – הוצאות כנגד שיהוי בטיפול בבקשה הומניטארית

ערר (י-ם) 2997-21 בוהאט נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 4.10.2021) הערר הוגש כנגד אי-הכרעה משך קרוב לשנתיים בבקשת העוררת, אם לישראלי, למעמד מטעמים הומניטאריים. הערר נמחק לצורך קבלת החלטה, לאחר שבעקבות הגשתו זומנה העוררת לראיון נוסף, וזאת תוך שנפסקו הוצאות: "בנסיבות העניין, לנוכח העיכוב המשמעותי במתן החלטת המשיב בעניינה של העוררת חרף תזכורות חוזרות ונשנות […]