בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור של מחוסר אזרחות 

בר"מ 2962/21 ברישניקוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (1.6.2021)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור והורה על חידוש רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בעררו של המבקש, התלוי ועומד בבית הדין לעררים.  המבקש הוא מחוסר אזרחות שנולד בטג'קיסטן ושוהה בישראל מאז שנת 1992. בעקבות הליכים משפטיים שניהל, ניתן לו בשנת 2007 רישיון ישיבה מסוג ב/1, ובשנת 2010 […]

בית המשפט העליון – ערובה להבטחת יציאה מישראל ולהבטחת הוצאות משרד הפנים 

בר"ם 1032/21 Prakasha נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.5.2021)  בית המשפט העליון קיבל חלקית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מהודו בעניין חיובו בהפקדת ערובות במסגרת ערעור לבית המשפט המחוזי.  בקשתו למקלט של המבקש, אזרח הודו הטוען לרדיפה פוליטית, נדחתה על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ידו נדחה על ידי בית הדין לעררים. במסגרת ערעור שהגיש על החלטת […]

בית המשפט העליון – פטור מאגרת בית המשפט בערעורו של מבקש מקלט 

בר"ם 2170/21 Diwas נ' משרד הפנים (19.5.2021)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מנפאל, והורה לפטור אותו מאגרת בית המשפט במסגרת ערעורו לבית המשפט המחוזי.  המבקש הגיש בקשת מקלט, שנדחתה על הסף. ערר שהגיש לבית הדין לעררים נדחה, ובעקבות זאת הוגש על ידו ערעור לבית המשפט המחוזי, ובגדרו בקשה לפטור מאגרת בית המשפט ופטור […]

בית המשפט העליון – מעמד מכוח החלטת ממשלה 156 

בר"ם 3695/21 דיזון נ' משרד הפנים (9.6.2021)  המבקשים, הורים אזרחי הפיליפינים ושלושת ילדיהם, הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח החלטת ממשלה מס' 156 משנת 2006. הבקשה נדחתה בשנת 2014 בשל הליכים פליליים שהתנהלו נגד האב, שבאחד מהם הוטלו עליו שעות שירות ללא הרשעה ובשני הורשע.  בעקבות הליכים משפטיים בבית הדין לעררים, המפורטים בפסק הדין, המבקשים הגישו בקשה חדשה, […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור מבקשת מקלט 

עמ"נ (ת"א) Pedige נ' רשות האוכלוסין וההגירה(25.5.2021)  בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של מבקשת מקלט מסרי לנקה לסעד זמני לפיו לא תורחק מישראל ולא יינקטו נגדה אמצעי אכיפה, עד להכרעה בערעורה על פסק דינו של בית הדין לעררים.  המערערת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד משנת 2009 עד שנת 2019. בשנת 2019 […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין מבקשי מקלט להטב"ק 

UNHCR, Guidance on working with lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ+) persons in forced displacement (2021) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין מבקשי מקלט להטב"ק. במסגרת ההנחיות הנציבות עומדת על הסיכונים הייחודיים שעמם מתמודדים מבקשי מקלט להטב"ק, על האתגרים של מבקשי מקלט אלה במדינות המקלט ועל עקרונות הטיפול במבקשי מקלט להטב"ק.