בית המשפט העליון – קבלת העתירה העקרונית בעניין אי הכרעה בבקשותיהם למקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (25.4.2021) בית המשפט העליון קיבל שתי עתירות – שאוחדו – נגד התמהמהות משרד הפנים בנוגע לבדיקת  בקשות מקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור וחבל הרי הנובה והנילוס הכחול. העתירות הוגשו נוכח העובדה שמזה יותר מעשור שבקשות המקלט של אזרחי סודן מאזורים אלה אינן נבדקות ואינן מוכרעות, כאשר עד […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של נשאית HIV

בר"ם 8558/20 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.4.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית אתיופיה נשאית HIV, החיה בישראל למעלה מ-20 שנים, בעניין החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2000 בהיותה קטינה, כשהיא נלווית לדודיה, הזכאים לאזרחות מכוח חוק השבות, שהציגו אותה כביתם. בשנת 2001 […]

בית המשפט המחוזי – ביקורת על ההליך המדורג וקבלת ערעור בעניין הסדרת מעמדה של בת זוג של אזרח ישראל

עמ"נ (ת"א) 9613-08-20 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.4.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרח ישראל ובת זוגו, אזרחית אוקראינה, והורה להעניק לבת הזוג אזרחות או תושבות קבע לפי בחירתה. המערערים נישאו בשנת 2011, ובסמוך לאחר מכן הגישו בקשה להסדרת מעמדה של המערערת. בית המשפט המחוזי מתאר בפסק הדין באריכות את ההליכים והראיונות שהמערערים […]

בית המשפט המחוזי: שדרוג מעמד הומניטארי מתושבות ארעית לתושבות קבע

עת"מ (י-ם) 51212-10-19 המרכז לסיוע משפטי לעולים ואח' נ' שר הפנים ואח' (25.4.2021) בית המשפט המחוזי פסק בעתירה בעניין "סעיף השדרוג" בנוהל הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים של רשות האוכלוסין. העתירה הוגשה בשם המרכז לסיוע משפטי לעולים (המרכז הרפורמי לדת ומדינה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל), המוקד לפליטים ולמהגרים, שדולת הנשים בישראל ונעמת – תנועת נשים עובדות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מסרילנקה הטוענת לרדיפה על רקע נטייה מינית

עמ"נ (ת"א) 48716-03-21 דיגאמה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.4.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור שהגישה מבקשת מקלט מסרילנקה על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקשת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ובהמשך הגישה בקשה למקלט, בה נטען כי היא קיים חשש מבוסס לרדיפתה במדינת מוצאה בשל […]

בית המשפט המחוזי -מתן סעד זמני בערעורם של מבקשי מקלט למרות סיכויי הקלושים

עמ"נ (ת"א) 3964-03-21 יונק נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.4.2021) בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסעד זמני בערעור של שני מבקשי מקלט מאוקראינה, שבקשתם למקלט נדחתה, וערר שהגישו על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים. בית המשפט עמד על כך שבבקשתם לסעד זמני, המערערים לא התייחסו כלל לסיכויי הערעור ואף לא התייחסו לנסיבות שיש בהן […]