בית המשפט העליון – הכרה לצורך חוק השבות בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכו בישראל

בג"ץ 11013/05 דהן נ' שר הפנים (1.3.2021) בית המשפט העליון קיבל שורה של עתירות, שהדיון בהן אוחד, וקבע כי לצורך הגדרת המונח "יהודי" בחוק השבות, יש להכיר במי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל. בית המשפט קבע, ברוב דעות, כי לעניין חוק השבות יש להכיר כיהודים במי שבמהלך שהותם בישראל כדין עברו גיור בקהילה רפורמית […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור של מבקש מקלט מסודן בעניין יציאה מישראל וחזרה אליה

עע"מ 4760/20 אדם נ' משרד הפנים (4.3.2021) בית המשפט העליון דחה ערעור של מבקש מקלט מסודן בעניין הנפקת תעודת מעבר ישראלית לזרים (תמי"ל)  וקבלת אשרת חוזר. המערער הגיש בקשת מקלט שטרם הוכרעה בחלוף כארבע שנים ממועד הגשתה. בשנת 2019 הוא הגיש בקשה לתמי"ל כדי שיוכל לסייע לאמו הקשישה לסעוד את אחיו באתיופיה, ואשרת חוזר כדי […]

בית המשפט המחוזי – טיפול מזורז בבקשות מקלט חזקות

עת"מ 41363-07-20 היאס בישראל ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ואח' (8.3.2021) לפני כחצי שנה הוגשה עתירה, ע"י עו"ד עמוס אוסיזון ועו"ד גיא ירום מיגאל ארנון, בשם היא"ס ובשם אגודת הלהט"ב, בה ביקשנו כי סדר הדין המהיר הקבוע בנוהל הטיפול בבקשות מקלט, לפיו נדחות בקשות של מי שיש חוות דעת כללית באשר למדינת מוצאם, יוחל גם […]

בית המשפט המחוזי – הפחתת ערבון ודחיית בקשת רשות ערעור של תושב דרפור

רע"מ (י-ם) 58368-01-21 אחמד נ' משרד הפנים (החלטה מיום 22.2.2021 והחלטה מיום 8.3.2021) בית המשפט המחוזי הורה על הפחתת סכום הערבון במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים. המבקש הוא אזרח סודן, שבקשתו למקלט תלויה ועומדת מאז שנת 2017, ושעבר ניתוח ברגליו בשנת 2015. מצבו הרפואי פוגע ביכולתו להיות מועסק וביכולת הניידות שלו. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 17095-10-20 בנגורה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש אזרח סיירה-לאון בעניין סירוב משרד הפנים לתת לו מעמד מטעמים הומניטריים. המערער שוהה בישראל משנת 1996, תחילה מכוח אשרת תייר, ולאחר מכן מכוח ההגנה הקבוצתית שניתנה לאזרחי סיירה-לאון. בהמשך, הוסרה ההגנה הקבוצתית ובקשתו של המערער למקלט נדחתה בשנת 2005, אולם […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 69565-11-20 Krutko נ' מדינת ישראל (18.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרי ערעורה של מבקשת מקלט מאוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים. המערערת נכנסה לישראל כתיירת, והגישה בקשת מקלט, בה נטען שהיא חוששת לחזור למדינתה עקב המלחמה המתנהלת באזור מגוריה. משרד הפנים דחה את הבקשה בנימוק לפיו המערערת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מנפאל

עמ"נ (ת"א) 15748-11-20 Upreti נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרי ערעורו של מבקש מקלט מנפאל על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל בשנת 2008 באשרה ורישיון לעבודה בתחום הסיעוד, שהוארך עד שנת 2017, ובשנת 2019 הגיש בקשה למקלט, בה נטען כי לפני 18 שנים […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר של אזרח אריתריאה על דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

ערר (י-ם) 1701-20 בריהו נ' משרד הפנים (11.3.2021) בית הדין לעררים קיבל ערר שהגיש אזרח אריתריאה על החלטה לדחות על הסף את בקשתו למעמד מטעמים הומניטריים, והורה על הבאת עניינו בפני הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים. העורר נכנס לישראל בשנת 2011, בהיותו בן 14, לאחר שבילדותו עבר מסכת חיים קשה בשל היותו של אביו מתנגד משטר, […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר בעניינו של נשא HIV

ערר (י-ם) 4944-19 סומארו נ' משרד הפנים (27.1.2021) בית הדין לעררים קיבל את עררו של אזרח חוף השנהב, נשא HIV, שבקשתו למעמד מטעמים רפואיים נדחתה. העורר הגיש בקשה למעמד מטעמים רפואיים בשנת 2009 ובשנת 2011, וזו נדחתה מספר פעמים לאחר מספר בחינות מחדש של הבקשה נוכח מסמכים רפואיים חדשים שהוצגו והליכים משפטיים שהתקיימו בעניינו. בשנת […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר של תושב דרפור בעניין בקשה לשדרג את מעמדו לתושבות קבע

ערר (ב"ש) 2565-20 יצחק נ' משרד הפנים (21.2.2021) בית הדין לעררים קיבל את עררו של אזרח סודן, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש את בקשתו לשדרוג מעמדו לתושבות קבע. העורר, אזרח סודן, קיבל בשנת 2015 רישיון ישיבה מסוג א/5 בהתאם להחלטת שר הפנים משנת 2007 לתת מעמד לכ-600 מבקשי מקלט מחבל דרפור. בשנת 2019 העורר הגיש […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר על שדרוג מעמד של אזרחי קונגו

ערר (י-ם) 3911-19 פלונים נ' משרד הפנים (1.3.2021) בית הדין קיבל ערר שהגישו אזרחי קונגו בעניין בקשה לקבל רישיונות לישיבת קבע, והורה למשרד הפנים לשקול מחדש את בקשתם. העוררים הם בני זוג אזרחי קונגו וארבעת ילדיהם. בני הזוג שוהים בישראל מכוח רישיונות ישיבה מסוג ב/1, שניתנו לאזרחי קונגו בתקופה שבה הוחלה עליהם הגנה קבוצתית. בקשות […]

דו"ח בעניין מקלט ואמנות האו"ם

European Council on Refugees and Exiles, ECRE/ELENA Legal Note on Asylum and the UN Treaty System (March 2021) ארגון ECRE פרסם דו"ח המנתח כיצד ניתן לקדם את הנגישות למקלט באמצעות המשפט הבינלאומי, תוך התמקדות בעיקרון אי-ההחזרה כמרכיב הכרחי בהליך מקלט נגיש, יעיל והוגן. לשם כך הדו"ח בוחן את המשמעות של עקרון אי-ההחזרה על-פי דיני זכויות […]

דו"חות ממשלת ארה"ב על זכויות האדם ברחבי העולם

2020 Country Reports on Human Rights Practices מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"חות השנתיים על זכויות אדם במדינות שונות בעולם. הדו"ח על ישראל מתייחס, בין היתר, לטיפול הלקוי בבקשות מקלט ולסנקציות שננקטות כנגד מבקשי מקלט. בדו"ח על אתיופיה יש עדכון על הלחימה באיזור טיגראי, בדו"ח על סודן ישנו עדכון על דחיית מועד הבחירות וביצועם […]