בית המשפט העליון – החלטה לעכב את ההכרעה בעתירות העקרוניות בעניין בחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (החלטה מיום 24.9.2020) בהמשך לכתב התשובה שהמדינה הגישה בחודש אוגוסט 2020 בעתירות העקרונית העוסקות באי-הכרעת משרד הפנים בבקשות המקלט של תושבי דרפור, לאחר למעלה מעשור שבו רבים מהם שוהים בישראל, התקיים דיון בעתירה ביום 21.9.2020. במסגרת הדיון המדינה טענה כי יש לדחות את העתירה, בין השאר משום שסודן נמצאת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד בת זוגו של מבקש מקלט

בר"ם 4066/20 טספאי נ' מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (22.9.2020) המבקשים הם בני זוג, אזרח אריתריאה שבקשתו למקלט תלויה ועומדת, ואזרחית אתיופיה שלטענתה עברה להתגורר באריתריאה בהיותה בת 9 שנים, והם הורים לילד קטין. לאחר שבקשתו של המבקש למקלט בישראל נדחתה, המבקשים הגישו ערר לבית הדין לעררים, בו ביקשו לבטל את ההחלטה לדחות את בקשת המקלט […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרחית סרי לנקה

עמ"נ (ת"א) 16639-02-20 בורג נ' שר הפנים (17.9.2020) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לעררים בעניין דחייה על הסף של בקשת מקלט שהגישה אזרחית סרי לנקה. המערערת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד משנת 2013 עד שנת 2018, ובשנת 2018 הגישה בקשה למקלט. במסגרת ראיון שנערך לה, המערערת טענה כי […]

רע"מ (י-ם) 31056-07-20 אוהנניה-אזקוום ואח' נ' מדינת ישראל (10.9.2020)

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין חידוש רישיונות מסוג ב/1 בית משפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים של בית הדין לעררים והורה על מתן רישיונות ישיבה מסוג ב/1 למערערים כסעד זמני עד להכרעה בערר. המבקשים הם בני משפחה (הורים וחמשת ילדיהם שנולדו בישראל), השוהה בישראל מזה 27 שנים ברישיונות […]

נציבות האו"ם לפליטים – מדריך מעודכן בעניין RSD

UNHCR, Procedural Standards for Refugee Status Determination Under UNHCR's Mandate (August 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה מדריך מעודכן הקובע אמות מידה פרוצדורליות להליך בחינת בקשות מקלט (RSD) לבקשות הנבחנות על-ידי משרדי הנציבות בעולם. אמות המידה מתייחסות, בין היתר, לזכות לייצוג, לתרגום, לסדר וקצב הבחינה הראויים, להליכים מקוצרים ועוד.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס להחזרת מבקשי מקלט ללוב כמדינה שלישית בטוחה

UNHCR, Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea (September 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה נייר עמדה מעודכן, בו היא מפרטת את הנימוקים לכך שלא ניתן לראות בלוב "מדינה שלישית בטוחה" לצורך החזרת או העברת מבקשי מקלט, […]

הדווח המיוחד של האו"ם לזכויות אדם של מהגרים – דו"ח על מעצר ילדים

Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Ending Immigration Detention of Children and Providing Adequate Care and Reception for them (July 20, 2020) דווח האו"ם בעניין זכויות האדם של מהגרים פרסם דו"ח בעניין מעצר ילדים. הדו"ח מצביע על ההשלכות השליליות של מעצר ילדים מהגרים ובוחן אלטרנטיבות למעצר לצורך טיפול בילדים.

דו"ח בעניין ילדי מהגרים באיחוד האירופי

Save the Children, Protection Beyond Reach: State of play of refugee and migrant children's rights in Europe (September 2, 2020) ארגון Save the Children פרסם דו"ח הבוחן שינויים שחלו באיחוד האירופי ובמדינות החברות באיחוד האירופי, המשפיעים על זכויות ילדי מהגרים, והמציע שורה של המלצות בנושאים הנוגעים לכניסה לאירופה, הגנה בגבולות אירופה, מעצר, גישה למקלט ותושבות, […]