הארת פסיקה על ההליכים הנוגעים למבקשי מקלט מדרפור

מירב בן זאב ונמרוד אביגאל: "נפלטים מהמשפט" בעקבות בר"ם 2317/19 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה, המשפט ברשת: זכויות אדם, מבזק הארות פסיקה 89, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. הארת הפסיקה עוסקת בהחלטה של בית המשפט העליון בבר"ם 2317/19, אשר דחה בקשת רשות ערעור כנגד החלטת בית המשפט המחוזי ליתן צו ביניים, לפיו נשלל רישיון מסוג […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד מטעמים רפואיים

בר"ם 8622/18 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.6.2019) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של בני זוג, אזרחי גאנה, שביקשו להאריך את שהותם בישראל בשל מצבה הרפואי של המבקשת. המבקשת הגישה בשנת 2004 בקשה לקבלת מעמד בישראל בשל מצבה הרפואי ובשנת 2010 קיבלה, יחד עם בן זוגה, רישיון ישיבה, שהוארך מעת לעת. בשנת 2016 […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין ביטול מעמד של פליטים מוכרים

עמ"נ (י-ם) 31589-01-19 סהלה נ' משרד הפנים (14.6.2019) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת משרד הפנים, שהחליט "שלא להאריך לתקופה נוספת מעמד פליט שבו החזיק המערער". המערערים הם בני זוג אזרחי אתיופיה, שקיבלו בשנת 2002 רישיונות ישיבה מסוג א/5. בשנת 2017 הוועדה המייעצת המליצה שלא […]

 בית המשפט המחוזי – קבלת בקשה להארכת מועד להגשת ערעור בשל טענה לסכנת חיים

עמ"נ (י-ם) 20791-05-18 אוקוונקוו נ' משרד הפנים (10.6.2019) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שניתן כשנה וחצי לפני הגשת הבקשה. בית המשפט קבע שאף על פי שלא ניתן כל הסבר לאיחור הממושך, הרי שראוי להיעתר לבקשה נוכח העובדה שמדובר ב"בקשת פליטות", שמעצם טיבה כוללת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לצו ביניים בעניינו של מבקשת מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 57938-05-19 שנגיול נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.6.2019) בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני במסגרת ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקשת, אזרחית אוקראינה, הגישה בקשה למקלט שנדחתה על ידי משרד הפנים בסדר דין מהיר. לפי טענתה היא נרדפה באוקראינה הן על רקע אתני הקשור במוצאו של הגרוש שלה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשה לסעד זמני בערעור

עמ"נ (ת"א) 41986-05-19 אמרשינה נ' משרד הפנים (4.6.2019) בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נתן סעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, ואסר על הרחקת המבקשת מישראל עד להכרעה בערעור. המבקשת, אזרחית סרילנקה, נכנסה לישראל בשנת 2009 באשרה ורישיון מסוג ב/1 ועבדה בתחום הסיעוד. בשנת 2018 המבקשת הגישה בקשה למקלט, שבמסגרתה טענה כי היא […]

ועדת האו"ם לזכויות הילד – הערכת גיל של קטינים לא מלווים

UN Committee on the Rights of the Child, A.L. & J.A.B. v. Spain (31 May, 2019) (ההחלטות ניתנו בספרדית. האמור להלן מבוסס על תרגום של European Council on Refugees and Exiles (ECRE)). ועדת האו"ם לזכויות הילד דנה בעניינם של אזרח אלג'יר (A.L.) ואזרח קמרון (J.A.B.) שטענו בפני הרשויות בספרד כי הם קטינים. A.L. נדרש לעבור […]

נציבות האו"ם לפליטים – דו"ח שנתי

UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2018 (June 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2018 העוסק בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים אחרים. הדו"ח מתאר מגמות עולמיות בשנה זו, ומביא נתונים מספריים הנוגעים לתופעה. יחד עם פרסום הדו"ח, הנציבות פרסמה טבלאות מספריות מפורטות, המכילות נתונים הנוגעים, בין השאר, לשעורי ההכרה בפליטים לפי חלוקה של מדינות […]

דו"ח בעניין מדינות האיחוד האירופי

European Asylum Support Office (EASO), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2018 (June 2019) EASO, גוף שנוסד על ידי האיחוד האירופי, פרסם דו"ח שנתי אודות מקלט במדינות האיחוד האירופי. הדו"ח, בין השאר, מפרט אודות ההתפתחויות העיקריות ברמת האיחוד האירופי וברמת המדינות באיחוד האירופי בשנת 2018; מביא נתונים מספריים הנוגעים לפליטים, […]