בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מרוסיה

בר"ם 251/19 אבדינוב נ' שר הפנים (13.1.2019) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט בעניין החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט בישראל. המבקש הוא אזרח רוסיה, הטוען כי התגורר ברפובליקת דגאסטן, שם נרדף על ידי אנשי דעאש משום שסירב להצטרף לארגון, וכי אלה המשיכו לרדוף אותו גם לאחר שנמלט למוסקבה. בעת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מחוסר אזרחות

בר"ם 22/19 אלווין נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.1.2019) המבקש הוא יליד ג'מייקה, השוהה בישראל מאז שנת 2006, ולטענתו הוא מחוסר אזרחות. לאחר שהוחזק שנתיים במשמורת, שוחרר, הגיש בקשה למעמד בישראל והגיש עתירה מינהלית, ניתן לו רישיון ישיבה מסוג ב/1. בשנת 2014 הוגשה בקשה לשדרוג מעמדו לרישיון מסוג א/5. כעבור כשנתיים וחצי טרם ניתנה החלטה בבקשה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד לאלמנת אזרח ישראלי

בר"ם 7833/18 גתדולה נ' משרד הפנים (27.12.2018) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד לאזרחית הפיליפינים, שהייתה נשואה לאזרח ישראל אשר נפטר. המבקשת נישאה לאזרח ישראל, החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדה, וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5 בשנת 2009. בשנת 2010 בן זוגה נפטר, וההליך המדורג הופסק. לאחר מספר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מבקשת מקלט לסעד זמני

עמ"נ (ת"א) 24692-12-18 פלימיאניקובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.1.2019) בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו דחה בקשה לסעד זמני בגדרי ערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניינה של מבקשת מקלט מאוקראינה. המבקשת נכנסה לישראל ויצאה ממנה בשנת 2015, ולאחר שובה בפעם השנייה לישראל בשנת 2018 הגישה בקשת מקלט, בה טענה כי באה לישראל בשל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין שדרוג מעמד של אזרח סודן המצוי בהליך המדורג

עמ"נ (י-ם) 47842-07-18 אדם נ' משרד הפנים (19.1.2019) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של אזרח סודן על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את עררו על החלטת משרד הפנים שלא לשדרג את מעמדו במסגרת ההליך המדורג, בשל אי המצאת "מסמכי סף". המערער נישא לאזרחית ישראל, ולאחר ניהול הליכים משפטיים קיבל רישיון ישיבה מסוג ב/1 […]

בית הדין לעררים – רישום ילדיהם של תושבים ארעיים

ערר (י-ם) 5591-18 פלוני נ' משרד הפנים (7.1.2019) בית הדין לעררים קיבל ערר שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם תושבת ארעית ובנה הקטין. משרד הפנים סירב לתת רישיון ישיבה מסוג א/5 לקטין שנולד לאם בעלת רישיון ישיבה מסוג א/5. לטענת משרד הפנים תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974, הקובעת כי ילד שנולד בישראל ולא חל עליו […]

מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע – עבודת הלשכה המשפטית

רשות האוכלוסין וההגירה השיבה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל, בנוגע לטיפול הלשכה המשפטית של הרשות בעררים בבית הדין לעררים. בין השאר מפורטים בתשובה נתונים לגבי מספר העררים שהוגשו לבית הדין לפי פילוח שנתי, וכן פירוט של מספר העררים בהם טיפל כל אחד מעורכי הדין בלשכה המשפטית בשנת 2018.

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין חובות כלפי מבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה

UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בדבר השיקולים המשפטיים הנוגעים למבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה. בין השאר נכתב בהנחיות שבהתאם לדין הבינלאומי, עקרון אי-ההחזרה (non-refoulement) חל גם באזורים אלה. כמו כן צוין ש"אזורים […]

עמדת קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון

United Nation Security Council, Letter dated 10 January 2019 from the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005) addressed to the President of the Security Council קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם פירטה במכתב מיום 10.1.2019 את המצב הנוכחי במדינה. קבוצת המומחים ציינה שלמרות יוזמות השלום […]