בית הדין לצדק של האיחוד האירופי – הסתמכות על בדיקות פסיכולוגיות לאימות נטייתו המינית של מבקש מקלט

F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Case C-473/16, Court of Justice of the European Union (25 January 2018) בית הדין לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדינות אינן רשאיות להסתמך על בדיקות פסיכולוגיות לצורך אימות נטייתו המינית של מבקש מקלט. החלטת בית הדין עסקה באזרח ניגריה שביקש מקלט בהונגריה וטען שנרדף במדינת מוצאו על רקע נטייתו […]

בית המשפט המחוזי – עיון בית הדין לעררים בחומר חסוי

עמ"נ (י-ם) 15002-04-17 גנימאת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2017) במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את הפרקטיקה הנוהגת בבית הדין לעררים של קביעת ימי דיונים מרוכזים לעיון בחומר חסוי במעמד צד אחד. בהתאם לפרקטיקה הרווחת בבית הדין לעררים נקבעים ימים מרוכזים לשמיעת נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי […]

נציבות האו"ם לפליטים – נתונים בדבר שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן במדינות האיחוד האירופי. הנתונים כוללים את שיעורי ההכרה במבקשי מקלט אלה כפליטים ואת שיעורי ההכרה בהם כמי שזכאים להגנה משלימה מתחילת שנת 2014 ועד הרבעון השלישי של שנת 2017. מן הפרסום עולה שבתקופה זו שיעור ההכרה הממוצע במבקשי מקלט אריתריאים כפליטים עמד על 63% […]

בית הדין לעררים: מתן רישיון מסוג א/5 לדרפורי שממתין להכרעה בבקשתו למקלט

ערר (י-ם) 4117-17 (פס"ד מיום 6.2.2018) בית הדין לעררים (הדיין פשיטיצקי) קיבל ערר בעניינו של מבקש מקלט מדרפור, הממתין להכרעה בבקשתו למקלט מאז שנת 2013. בית הדין ציין כי עד כה כבר מאות דרפורים קיבלו רישיון מסוג א/5 לפי החלטות שר הפנים, "אך לא ניתן לבטל את התחושב כי מדובר במכסה שנקבעה ללא שיקולים הומניטריים", […]

בית המשפט המחוזי: פתיחת בקשות מקלט שנדחו על הסף בשל "מגבלת השנה"

עמ"נ (י-ם) 57376-01-18 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 11.2.2018) ביום 14.1.2018 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל הגישו ערר לבית הדין כנגד אי-יישומו של פסק הדין בערר 1279-16, בו נקבע כי המדיניות לפיה בקשות מקלט של אריתראים וסודנים נדחו על הסף בשל "מגבלת השנה", אינה סבירה. לאחר פסק הדין משרד הפנים […]

קריטריונים חדשים בעניין מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור

ערר (ת"א) 5199-17 אנפדי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ועדכון הנחיות ליישום ההחלטה למתן מעמד למבקשי מקלט מדרפור ביום 17.1.2018, במסגרת הליך בבית הדין לעררים, משרד הפנים הודיע כי נקבעו קריטריונים חדשים שלפיהם יינתן רישיון ישיבה מסוג א/5 "מטעמים הומניטריים" למבקשי מקלט מדרפור שבסודן. בהתאם להודעה יינתן רישיון ישיבה מסוג זה למבקשי מקלט מדרפור שגילם 42 […]

עצומות ומכתבים בעניין הגירוש לרואנדה

בחודש האחרון פורסמו מספר עצומות של אנשי מקצוע שונים נגד גירוש מבקשי מקלט לרואנדה. בין השאר פורסמו מכתב שנשלח על ידי מומחים למשפט בינלאומי אל היועץ המשפטי לממשלה, מכתב שנשלח על ידי רופאים לראש רשות האוכלוסין, עצומה של אנשי מוזיקה קלאסית, עצומת אמנים, עצומת מסעדנים, עצומת תיכוניסטים, עצומת אדריכלים ומתכננים ועוד. כמו כן, עמותת רופאים […]

הכחשות רואנדה את קיומו של הסכם בינה לבין ישראל

בעקבות הפגנה שהתקיימה בחודש ינואר 2018 מול שגרירות רואנדה בישראל, ממשלת רואנדה הכחישה את קיומו של הסכם חשאי בינה לבין ישראל בעניין קליטת מגורשים מישראל, והבהירה כי היא נוקטת במדיניות של "דלתות פתוחות" אך זאת רק ביחס למי שמגיעים מרצונם וללא כפייה.

עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

נוהל מס' 5.2.0012, נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל (מהדורה 7), עדכון מיום 16.1.2018 ביום 16.1.2018 פורסם נוסח מעודכן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוספה הוראה, לפיה הגשת בקשות על ידי "מסתננים" מאריתריאה וסודן לאחר יום 1.1.2018 לא תעכב את דרישת היציאה למדינה שלישית, וכי מי שייצא למדינה שלישית "בקשתו למקלט תעבור להמשך […]

עתירה לבג"ץ בעניין גירוש מבקשי מקלט לרואנדה

עתירה לבג"ץ בעניין גירוש מבקשי מקלט לרואנדה (I) בג"ץ 679/18 סיגל קוק אביבי נ' ראש הממשלה ביום 23.1.2018 הוגשה לבג"ץ עתירה על ידי 119 עותרים, שבמסגרתה בית המשפט התבקש להורות למדינה להימנע מגירוש מבקשי מקלט בהתאם להסכם עם רואנדה, וזאת עד להסדרת ההסכם בחקיקה ראשית. בעתירה נטען, בין השאר, כי בהתאם להסכם בין שתי המדינות, […]

חוות הדעת של משרד הפנים לגבי צפון סודן

חוות הדעת לגבי צפון סודן, לפיה נבחנות בקשות מקלט של סודנים שאינם דרפורים (משבטים אפריקאים). עיקר חוות הדעת מתייחסת לשאלת SUR PLACE. חוות הדעת קובעת כי העובדה שסודנים נכנסו לישראל, שהיא מדינת אוייב עבורם, אינה מצדיקה לכשעצמה להכיר בהם כפליטים, כי מדובר בניצול לרעה של האמנה וכי יש צורך בעילת רשיפה פרטנית. יצויין כי דו"חות אחרים […]

הנחיות נציבות האום לפליטים באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה

UNHCR – Safe country of Origin Report בשים לב לשינוי נוהל הטיפול במבקשי מקלט, כך שבקשות של אזרחי אוקראינה וגיאורגיה נבחנות בסדר דין מהיר, נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות באשר לבחינת בקשת מקלט של מדינות שהוכרזו בטוחות ובפרט גיאורגיה ואוקראינה. הנציבות מבהירה כי הגם שהיא אינה מתנגדת להגדרת מדינות כבטוחות, יש להבטיח הליך הוגן למבקשים […]