ועדת זכויות האדם של האו"ם: דנמרק הפרה את האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות בדחיית בקשת מקלט של אזרח עיראק

UN Human Rights Committee, M.S. v. Denmark, Communication no. 2601/2015 (4 September, 2017) ועדת זכויות האדם של האו"ם דנה בעניינו של אזרח עיראק, שהגיע לדנמרק בשנת 2012 והגיש בקשת מקלט בהתבסס על הטענה כי הוא יירדף בשל התחמקות מגיוס לצבא. הרשויות בדנמרק דחו את הבקשה על יסוד הטענה לפיה מבקש המקלט הצליח להתגורר בבגדד במשך […]

דו"ח בעניין מצב החירויות באריתריאה

Freedom House: Freedom in the World 2017 – Eritrea (September 2017) ארגון Freedom House פרסם דו"ח אודות מצב החירויות במדינות השונות, לרבות אריתריאה. הציון הכללי שאריתריאה קיבלה במדד החופש הוא 3 מתוך 100. בדו"ח מובא תיאור וניתן ציון בקטיגוריות של זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, חופש הביטוי, חופש דת, חופש ההתאגדות, שלטון החוק, אוטונומיה של הפרט […]

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת עדכנית בדבר מבקשי מקלט מאריתריאה

בעברית: עמדתה המעודכנת של נציבות האו"ם לפליטים לגבי בקשות למעמד פליט על בסיס השתמטות/עריקה משירות לאומי (כולל שירות צבאי) באריתריאה ולגרסה באנגלית: UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת […]

בית המשפט העליון: עתירה בעניין נגישות הליך המקלט

בג"ץ 7501/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' שר הפנים (עתירה מיום 27.9.2017) המוקד לפליטים ולמהגרים עתר לבג"ץ בעתירה שנועדה לאפשר את הגשתן של בקשות מקלט. זאת נוכח המצב במשרדי יחידת הטיפול במבקשי מקלט, שאינה ערוכה לאפשר הגשת בקשות מקלט לעשרות ולעתים מאות מבקש מקלט המידפקים על דלתה מדי יום. במסגרת העתירה בית המשפט התבקש להורות למשרד […]

בית המשפט העליון: ביטול החלטה לשלול תושבות קבע

בג"ץ 7803/06 אבו ערפה נ' שר הפנים (13.9.2017) בית המשפט העליון פסל, ברוב דעות, את החלטת שר הפנים לשלול את תושבות הקבע של ארבעה תושבי מזרח ירושלים בעילה של "הפרת אמונים", לאחר ששלושה מהם נבחרו בבחירות לפרלמנט ברשות הפלסטינית מטעם מפלגה המזוהה עם חמאס, ואחד מהם מונה לכהן כשר בממשלה מטעם מפלגה זו. בית המשפט […]

בית המשפט העליון: אין חובה לכלול היטל העסקה של אזרחי אריתריאה במחירי המינימום במכרזים; חברות כוח אדם המעסיקות את מי שחלה עליו הגנה זמנית אינן רשאיות להתמודד במכרזים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות

עע"מ 9001/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ (13.9.2017) בית המשפט העליון דחה ערעור של חברת כוח אדם, שהתמודדה במכרזים למתן שירותי ניקיון עבור משרדי ממשלה ורשויות מקומיות בעניין הכללת סכום ההיטל בגין העסקת עובדים זרים בטבלת מחירי המינימום לעובדים במסגרת מכרזים לעובדי ניקיון. מקורה של דרישת העותרת הוא היטל בשיעור של 20%, שהוטל על מעסיקים של […]

בית המשפט העליון: חובה לשלם היטל עובדים זרים בגין העסקת מי שחלה עליהם מדיניות אי-ההרחקה

ע"א 4946/16 סעד נ' פקיד שומה אשקלון (12.9.2017) בית המשפט העליון דחה סדרה של ערעורים על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בעניין תחולת הוראות הדין המחייבות מעסיקים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים. בית המשפט קבע כי חובת המעסיק לשלם היטל העסקה בגובה 20% משכרו של עובד זר חלה גם על העסקת אזרחי סודן […]

בית המשפט העליון: צו על תנאי בעתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (26.7.2017) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט וארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיותן של הוראות חוק המחייבות ניכוי 20% משכרם של "מסתננים" והפקדתם בקרן ייעודית עד למועד יציאתם מישראל במטרה לעודד מבקשי מקלט לעזוב את המדינה, והמחייבות הפקדת סכום חודשי, שישולם על ידי מעסיקיהם, בשיעור של […]