נציבות האו"ם לפליטים: תרגום מעודכן לספר העזר

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה תרגום עדכני לספר העזר "מדריך וקווים מנחים להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט". ספר העזר מהווה כלי מרכזי לפרשנות אמנת הפליטים, והתרגום העדכני כולל עתה גם: –          קווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie ; –          וקווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 12: בקשות למעמד פליט הקשורות במצבים של סכסוך חמוש.

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת בעניין בקשות מקלט בישראל

כפי שתואר בעדכון נפרד, נציבות האו"ם לפליטים הגישה חוות דעת במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט. הנציבות הבהירה כי חוות הדעת נועדה לשימוש אך לצורך הליך זה. עם זאת, באחרונה קיבלנו חלק מאותה חוות דעת, המתאר כיצד בשל פגמים שונים בהליכי המקלט בישראל הנציבות רואה בסודנים ובאריתראים כ- refugee-like situation. ניתן להיעזר בחוות הדעת, […]

בית הדין לעררים: קבלת ערר בעניין שדרוג מעמדו של אזרח אריתריאה המצוי בהליך להסדרת מעמדו מכוח זוגיות

ערר (י-ם) 5016-15 מסגנה נ' משרד הפנים (3.7.2017) העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, שערק משירות צבאי לאחר שנכלא ועונה באריתריאה, הם ידועים בציבור ולהם בת משותפת. השניים הגישו בשנת 2010 בקשה להסדיר את מעמדו של בן הזוג על בסיס נוהל רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ישראל, כשהם מציינים שאין בידי העורר דרכון […]

בית המשפט המחוזי: שלילת אזרחות

עת"מ (חיפה) 57857-05-16 שר הפנים נ' זיוד (6.8.2017) לראשונה בית המשפט עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 11 לחוק האזרחות לשלול אזרחות בגין "הפרת אמונים". שר הפנים הגיש בקשה לביטול אזרחותו של המשיב, שביצע פיגוע דריסה ודקירה. המשיב הורשע בהליך פלילי ונגזרו עליו 25 שנות מאסר בפועל. בית המשפט המחוזי דחה את טענות המשיב בדבר אי חוקתיותן של […]

בית המשפט המחוזי: שחרור ממשמורת של מורשע בפלילים בהעדר ראיות עדכניות למסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 מדינת ישראל נ' חסן (12.7.2017) בית המשפט המחוזי הורה על שחרור אזרח סודן מחבל דרפור הסובל מסכיזופרניה, שהורשע בהריגה, לאחר שרדף אחרי מי ששדדו אותו, דקר אדם שהכה בו במסגרת הקטטה שהתפתחה, ונגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם תום תקופת המאסר הוצאו נגדו צו הרחקה ומשמורת, ורשות האוכלוסין וההגירה סירבה לשחררו, אף שלא היו […]

בית המשפט המחוזי: דחיית עתירה בעניין צווי ניתוק חשמל ומים בדירות מפוצלות, שבהן מתגוררים מבקשי מקלט

עת"מ (מרכז) 3015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח תקווה (7.8.2017) בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית, שהגישו האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים ועמותת א.ס.ף נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות, שרובן מאוכלסות על ידי מבקשי מקלט, מתשתיות המים והחשמל. הארגונים העותרים הגישו עתירה נגד החלטת עיריית פתח תקווה לנתק דירות מפוצלות מתשתיות המים והחשמל […]

בית המשפט העליון: קבלת בקשת רשות ערעור והחזרת הדיון לבית הדין לביקורת משמורת משום שלא קיים דיון במעמד הצדדים

בר"ם 1280/16 אינזה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (18.7.2017) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור בעניין הארכת תקופת שחרורו ממשמורת של אזרח חוף השנהב, והחזיר את הדיון לבית למשמורת, מן הטעם שבית הדין דחה את בקשת המבקש להארכת תקופת שחרורו ממשמורת מבלי לקיים דיון במעמד הצדדים. המבקש הוא אזרח חוף השנהב ששוחרר ממשמורת על ידי בית הדין […]

בית המשפט העליון: צו על תנאי בעתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (26.7.2017) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט וארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיותן של הוראות חוק המחייבות ניכוי 20% משכרם של "מסתננים" והפקדתם בקרן ייעודית עד למועד יציאתם מישראל במטרה לעודד מבקשי מקלט לעזוב את המדינה, והמחייבות הפקדת סכום חודשי, שישולם על ידי מעסיקיהם, בשיעור של 16% משכרם. ביום […]

משרד הפנים: קריטריונים למתן מעמד מטעמים הומניטאריים לתושבי דרפור

בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה. במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות […]