בית הדין האירופי לזכויות אדם – החזקת מבקשי מקלט בנמל תעופה

Z.A & others v. Russia, application no. 61411/15 (28 March, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם קבע שרוסיה הפרה את סעיפים 3 ו-5(1) לאמנה האירופית לזכויות אדם בהחזיקה ארבעה מבקשי מקלט באזור המעבר של נמל תעופה במוסקבה. מבקשי המקלט, אזרחי עיראק, סוריה, סומליה והרשות הפלסטינית, הוחזקו באזור המעבר בנמל התעופה תקופות שנעו בין שלושה חודשים […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט

עמ"נ (ת"א) 21673-02-17 Ivchenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני למניעת גירושו מישראל של אזרח אוקראינה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים ועררו נדחה על ידי בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל באשרת תייר, ולאחר בואו לישראל ביקש מקלט וטען שגילה כי רשויות אוקראינה מבקשות לגייסו לצבא. בית […]

בית המשפט המחוזי מרכז – החזרת תיק לבית הדין לביקורת משמורת לצורך הערכת מסוכנות

עמ"נ (מרכז) 36461-03-17 רשות האוכלוסין וההגירה נ' חסן (21.3.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור, שהגישה רשות האוכלוסין וההגירה על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, והחזיר את הדיון לבית הדין. המשיב, אזרח סודן שהגיש בקשה למקלט בישראל, הורשע בשנת 2010 בעבירת הריגה, ובמסגרת הסדר טיעון נגזרו עליו 7 שנות מאסר. עם סיום […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית בקשה למסירת מסמכים המוחזקים בידי רשות האוכלוסין וההגירה

עמ"נ  (ת"א) 51831-12-16 צנקסליאני נ' משרד הפנים (22.3.2017) בית המשפט המחוזי דחה בקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה למסור למערערים מסמכים המוחזקים בידיה, הנוגעים לבקשתם למעמד בישראל. הבקשה נדונה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת הרשות לסרב להעניק למערער מעמד בישראל מכוח נישואיו ומכוח היותו אב לילד שהוא אזרח ישראל. במסגרת […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 64413-12-16 יביין נ' משרד הפנים (23.3.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט מינץ) דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, ואישר את החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד מטעמים הומנטריים לאזרחית אתיופיה, אם לילדה בעלת אזרחות ישראלית. המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מעמד בישראל. לשניים נולדה בת בשנת 2012. בשל אלימות שסבלה […]

בית המשפט העליון – פסק דין בעניין שיקולי הוועדה לעניינים הומניטריים במתן מעמד למי שחלה עליהם הוראת השעה

בג"ץ 4380/11 פלונית נ' שר הפנים (26.3.2017) בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי עתירה של אם, תושבת מזרח ירושלים שנישאה לתושב יהודה ושומרון, ושתי בנותיה. בתקופת ילדותן של הבנות, המשפחה חילקה את מגוריה בין מזרח ירושלים לבין יישוב סמוך לירושלים בשטחי יהודה ושומרון, ושתי הבנות התחנכו במזרח ירושלים. שתי הבנות ביקשו לקבל מעמד מטעמים הומניטריים […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (עתירה מיום 13.3.2017) ביום 13.3.2017 הגישו שבעה מבקשי מקלט ושישה ארגוני זכויות אדם עתירה לביטול סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ה-2014 או חלקים ממנו. בהתאם לחוק חמישית משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים" תופקע מהם ותופקד בקרן ייעודית. הסכומים שיופקדו בקרן אמורים […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 4386/16 מיו נ' נציבות בתי הסוהר (4.4.2017) ביום 3.4.2017 קיים בג"ץ דיון בחמש עתירות הנוגעות לתנאי ההחזקה במתקן "חולות" – עתירה בעניין צפיפות החדרים במתקן, בה התבקש בית המשפט להורות על צמצום את מספר המוחזקים בכל מגורון מ-10 אנשים ל-6 אנשים; עתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן "חולות", בה התבקש בית המשפט להורות לשירות […]